Bijgewerkt: 3 december 2022

De centrale loting voor numerus fixus opleidingen wordt afgeschaft

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
30-08-2014

De centrale loting voor numerus fixus opleidingen wordt vanaf het studiejaar 2017-2018 afgeschaft. In plaats daarvan gaan de onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerus fixus opleiding willen volgen. Zo wordt de kans groter, dat de juiste student op de juiste plek komt. Bij de nieuwe, decentrale selectie wordt er ook gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aspirant-student. Bij de centrale loting golden alleen de eindexamencijfers als criterium.

Voor de selectie worden enkele landelijke regels vastgelegd. Zo mogen studenten in een jaar aan maximaal twee numerus fixus opleidingen meedoen met de selectieprocedure. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende instellingen. Echter, voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag een student maar op één instelling meedoen met de selectieprocedure. Voor deze opleidingen schrijven zich structureel veel meer kandidaten in dan er plaatsen zijn. Studenten mogen in totaal maximaal drie keer meedoen aan een selectieprocedure voor een opleiding.

Vervroegde aanmelddatum

De landelijke aanmelddatum voor alle opleidingen met een numerus fixus wordt gezet op 15 januari. Studenten moeten dan uiterlijk 15 april horen, of zij zijn aangenomen. Bij een negatieve uitslag kunnen zij zich dan nog voor 1 mei aanmelden bij een opleiding zonder numerus fixus.

Selectiecriteria

In aanvulling op bovenstaande landelijke regels stellen opleidingen selectiecriteria en selectieprocedures vast. Voor de studenten moeten deze criteria duidelijk zijn, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de selectieprocedure. De afschaffing van de loting bij numerus fixus opleidingen is vastgelegd in de wet Kwaliteit in Verscheidenheid. 

Numerus fixus opleidingen?

Als voor een opleiding een numerus fixus bestaat, wordt slechts een beperkt aantal studenten tot die opleiding toegelaten. De Latijnse term Numerus fixus, of Numerus clausus staat voor vastgesteld aantal. Dit inperken kan nodig zijn, als er onvoldoende faciliteiten zijn om alle studenten aan te nemen die de opleiding willen volgen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.