Bijgewerkt: 7 juni 2023

De christelijke feestdag Pinksteren wordt op 28 mei 2023 gevierd

Nieuws -> Kerk

Bron: Amstelveenweb/Wikipedia
24-05-2023

Pinksteren is een christelijk feest en in 2023 wordt het op zondag 28 mei gevierd. De feestelijke inhoud is het zenden van de Geest van God naar de discipelen van Jezus en zijn blijvende aanwezigheid in de kerk. Iconografisch wordt Pinksteren ook wel de uitzending van de Heilige Geest of de uitstorting van de Heilige Geest genoemd. Pinksterzondag is de 50ste dag van Pasen, d.w.z. 49 dagen na Paaszondag, en valt tussen 10 mei (vroegste datum) en 13 juni (laatste datum).

In het Nieuwe Testament vertelt het boek Handelingen dat de Heilige Geest op de apostelen en discipelen neerdaalde toen ze in Jeruzalem bijeen waren voor het Joodse feest van Sjavoeot (τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς 'de 50e dag') (Handelingen 2:1-41 EU). Deze datum wordt in de christelijke traditie ook begrepen als de stichting van de Kerk. De term "Pinksteren" komt van het Griekse πεντηκοστὴ ἡμέρα pentēkostē hēméra, de "vijftigste dag" - vandaar het Engelse Pentecost.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2023)

Het schilderij 'Pinksteren' rond 1497 in de Kathedraal van de Hemelvaart van de Maagd, in de Kirillo-Belozersky-klooster. Het is een van de grootste Russische kloosterforten. Het werd gesticht in 1397 in de huidige district Vologda nabij het dorp Goritsy of de stad Kirillov en was een van de belangrijkste religieuze centra van het Groothertogdom Moskou en zijn opvolgerstaten

Het Joodse Wekenfeest (Hebreeuws Sjavoeot {Schawuot}) is een van de drie pelgrimsfeesten. Een groot deel van het oude jodendom was Griekssprekend; hier had het festival de oud-Griekse naam ἡ πεντηκοστή hē pentekostḗ, Nederlands 'de vijftigste'. Wat wordt bedoeld is de 50ste dag na het Feest van de Ongezuurde Broden (Feest van Matzot). Het is een oogstfeest omdat het de afsluiting markeert van de tarweoogst die begint met Pesach. Het geschenk van de Thora aan Mozes op de Sinaï werd ook herdacht op het Wekenfeest. In de Handelingen van de Apostelen wordt de Pinkstergebeurtenis zo verteld dat taalkundige verwijzingen naar deze wetgeving op de Sinaï ontstaan.

Volgens de Missale Romanum van 1540 begon het pinksterfeest met een pinksterwake, die hetzelfde schema volgde als de paaswake en ook een inwijding van doopwater omvatte. Pinksteren had net als Pasen zijn eigen feestweek; de octaafdag was het feest van Drie-eenheid (deze feestweek eindigde echter daarvoor, met de mis op zaterdag). Alle Missen van de Pinksterweek hadden hun eigen Proper; Woensdag, vrijdag en zaterdag waren quartaire dagen. Tot de hervorming van de liturgie werden zondagen toen geteld als zondagen na Pinksteren (in de protestantse kerk zondagen na Trinitatis). Het missaal voor de Romeinse ritus is de Missale Romanum in het Latijn en Slavisch (manuscript: Berlin Missale Romanum, voor het eerst gedrukt in 1483) en in andere talen, tegenwoordig in tal van nationale taaledities.

In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen maakt Pinksteren in de westerse landen nauwelijks deel uit van de burgerlijke godsdienst. Voor een groot deel van de bevolking staan de Pinksterdagen in het teken van reizen en vakantie-activiteiten. Van de kant van de kerken worden daarom pogingen ondernomen om Pinksteren te profileren als de 'verjaardag van de kerk' en om zich te concentreren op hun eigen collectieve identiteit. Op deze manier wordt Pinksteren geherinterpreteerd als een christelijk ideeënfeest.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.