Bijgewerkt: 23 maart 2023

De coronapandemie is een enorme gezondheidscrisis

Nieuws -> Informatief

Bron: WHO
03-08-2020

De vierde vergadering van het urgentiecomité dat door de directeur-generaal van de WHO in het kader van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) (2005) is bijeengeroepen in verband met de coronavirusziekte (COVID-19) vond plaats op vrijdag 31 juli 2020 van 12.00 tot 17.45 uur in Genève (CEST).

In zijn op 1 augustus 2020 gepubliceerde verklaring na afloop van de vergadering sprak het comité zijn waardering uit voor de inspanningen van de WHO en haar partners om te reageren op de COVID-19-pandemie en wees het op de verwachte lange duur van deze COVID-19-pandemie, waarbij het wees op het belang van duurzame communautaire, nationale, regionale en wereldwijde inspanningen om te reageren.

Na een volledige bespreking en evaluatie van het bewijsmateriaal was het comité het er unaniem over eens dat de uitbraak nog steeds een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (PHEIC) vormt en bood het dit advies aan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO.

Foto Amstelveen
(Bron WHO - 2020)

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (1965) directeur-generaal van de WHO opent de vergadering op 31 juli 2020: 'Veel wetenschappelijke vragen zijn opgelost, veel moeten nog worden beantwoord. De eerste resultaten van serologische studies geven een consistent beeld: de meeste mensen in de wereld blijven vatbaar voor dit virus, zelfs in gebieden waar ernstige uitbraken hebben plaatsgevonden. Veel landen die dachten dat ze het ergste achter de rug hadden, worstelen nu met nieuwe uitbraken. Sommige landen die in de eerste weken minder getroffen waren, zien nu een escalatie van het aantal gevallen en sterfgevallen. En sommige die grote uitbraken hadden, hebben ze onder controle.'


Dr. Tedros aanvaardde het advies van het comité en bevestigde dat de uitbraak van COVID-19 nog steeds een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang is. De directeur-generaal verklaarde dat de IGR op 30 januari het hoogste niveau van alarmering in het kader van de PHEIC-WHO heeft bereikt, op een moment dat er minder dan 100 gevallen waren en er geen doden vielen buiten China. Hij bracht het advies van het comité uit aan de verdragsstaten als tijdelijke aanbevelingen in het kader van de IGR.

'De pandemie is een eens in de eeuw durende gezondheidscrisis, waarvan de gevolgen nog tientallen jaren voelbaar zullen zijn', vertelde Dr. Tedros het Comité in zijn openingsopmerkingen van vrijdag. 'Veel landen die dachten dat ze het ergste achter de rug hadden, worstelen nu met nieuwe uitbraken. Sommige landen die in de eerste weken minder getroffen waren, zien nu een escalatie van het aantal gevallen en sterfgevallen. En sommige die grote uitbraken hadden, hebben ze onder controle.'

Het comité heeft een reeks aanbevelingen gedaan aan zowel de WHO als aan de staten die partij zijn. Het adviseerde de WHO om wereldwijde en regionale multilaterale organisaties en partners te blijven mobiliseren voor de paraatheid en reactie op COVID-19, om de lidstaten te ondersteunen bij het handhaven van de gezondheidsdiensten, en tegelijkertijd het onderzoek en de uiteindelijke toegang tot diagnostiek, therapeutica en vaccins te versnellen.

Hij heeft de landen geadviseerd deze onderzoeksinspanningen te ondersteunen, onder meer door financiering, en zich aan te sluiten bij de inspanningen om een billijke toewijzing van diagnostica, therapeutica en vaccins mogelijk te maken door zich onder meer in te zetten voor de Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator.

Het comité heeft de landen ook geadviseerd het toezicht op de volksgezondheid te versterken met het oog op de identificatie van gevallen en de tracering van contacten, onder meer in een omgeving met weinig middelen en een kwetsbaar of hoog risico, en de essentiële gezondheidsdiensten met voldoende financiële, personele en financiële middelen in stand te houden. De landen werd geadviseerd evenredige maatregelen te nemen en advies te geven over reizen, op basis van risicobeoordelingen, en deze maatregelen regelmatig te herzien. De verklaring van het comité, met verdere details over de vergadering en hun aanbevelingen, is hier (Engels) beschikbaar. Een lijst van de leden van het Comité is hier beschikbaarAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.