Bijgewerkt: 18 mei 2024

De economie is verder gegroeid in derde kwartaal van 2016

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
15-11-2016

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2016 verder gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de eerste berekening, gebaseerd op nu beschikbare gegevens, komt de economische groei uit op 0,7 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van gezinnen.

De Nederlandse economie groeit gestaag verder. Er zijn nu tien kwartalen achter elkaar met kwartaal-op-kwartaalgroei, met in de eerste drie kwartalen van 2016 een groei van driemaal 0,7 procent. Volgens de eerste berekening was de omvang van de Nederlandse economie in het derde kwartaal 2,4 procent groter dan in het derde kwartaal van 2015. Deze stijging is te danken aan meer investeringen, meer consumptie en meer uitvoer.Ook de consumenten hebben in het derde kwartaal weer meer besteed dan een jaar eerder. Ze gaven vooral meer uit aan diensten zoals horeca en recreatie. Ook hebben consumenten meer uitgegeven aan zorg. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Wat goederen betreft, hebben consumenten vooral meer besteed aan elektrische apparaten. Ze kochten ook meer auto’s.

Op een dipje in februari en maart van dit jaar na is de stemming onder consumenten al bijna twee jaar positief. In oktober bereikte het consumentenvertrouwen de hoogste waarde na augustus 2007. Vooral de koopbereidheid is de afgelopen maanden toegenomen. De stijging van de uitvoer van goederen en diensten was in het derde kwartaal van 2016 wat kleiner dan in de voorgaande kwartalen. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide ongeveer twee keer zo sterk als de uitvoer van Nederlands product.

Nederlandse bedrijven exporteerden dit kwartaal beduidend meer chemische producten dan een jaar eerder. Dat betrof vooral farmaceutische producten. Verder zijn meer voedingsmiddelen, (basis)metaalproducten en machines uitgevoerd. De invoer van goederen en diensten groeide ook dit kwartaal iets harder dan de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg echter licht positief bij aan de groei.

De productie van de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening groeide ook in het derde kwartaal het sterkst. Vooral de bouw van woningen trok sterk aan. Binnen de zakelijke dienstverlening is opnieuw de productie van de uitzendbranche fors hoger. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal banen voor uitzendkrachten was 62 duizend hoger dan in het derde kwartaal van 2015. Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van de chemische, de voedingsmiddelen- en transportmiddelenindustrie groeide.

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt CBS bekend op vrijdag 23 december. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt. Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Hierdoor is onder meer de kwartaal-op-kwartaalgroei van het eerste en tweede kwartaal van 2016 bijgesteld van 0,6 naar 0,7 procent.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.