Bijgewerkt: 28 juni 2022

De eerste aanvraagronde is geopend van het Amstelveens Mediafonds

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Mediaraad Amstelveen
01-10-2020

Amstelveen stelt dit jaar voor het eerst 90.000 euro beschikbaar voor journalistieke projecten. Het geld komt uit het Amstelveens Mediafonds van de gemeente. Een onafhankelijke Mediaraad bepaalt welk project wordt gefinancierd. De deadline voor de eerste aanvraagronde is 1 november 2020.

Ook de komende drie jaren is gemiddeld € 90.000 per jaar beschikbaar. De gemeente Amstelveen wil met dit Mediafonds de lokale journalistiek stimuleren net als een aantal andere Nederlandse gemeenten. In veel gemeenten hebben lokale media het economisch moeilijk. Amstelveen erkent het belang van goede lokale journalistiek en hoopt daar op deze manier een duurzame bijdrage aan te leveren.

Foto Amstelveen
(Foto Igor Roelofsen - 2020)

De leden van de Mediaraad Amstelveen vlnr.: Arlette Dwarkasing, Piet de Blaauw, Monda Heshusius (voorzitter), Mark Boukes, Meindert Schut (vice voorzitter)


Indienen aanvraag Mediafonds. Media en individuele journalisten die in aanmerking willen komen voor een subsidie vanuit het Mediafonds moeten een aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen wel aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de productie een goed journalistiek niveau hebben, journalistiek onafhankelijk zijn gemaakt en maatschappelijke relevantie hebben voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Kans voor lokale journalistiek Amstelveen. 'Wij vinden kritische en betrouwbare informatie voor de bewoners van groot belang', zegt Monda Heshusius, voorzitter van de vijfkoppige Mediaraad. 'Met dit Mediafonds wordt hiermee financiële ruimte geschapen. De lokale journalistiek krijgt een mooie kans. Het is nu aan de media en aan individuele journalisten zelf om op deze uitdaging in te gaan. We hopen veel goede aanvragen binnen te krijgen.' Voor criteria, aanvraagformulier en meer informatie over het Mediafonds: kijk op mediaraadamstelveen.nl

Over ons. De Mediaraad Amstelveen wil de kwaliteit van de lokale journalistiek helpen bevorderen om zo inwoners, bedrijven en organisaties in Amstelveen en de regio beter te informeren over wat er speelt in hun omgeving. Hiervoor heeft de gemeente een speciaal fonds opgericht. Journalisten kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.