Bijgewerkt: 30 juni 2022

De eerste maand van het Amstelveenloket

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-02-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg en Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Welzijn en Jeugd informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Vanaf 2 januari 2015 is het Amstelveenloket geopend. Amstelveners kunnen hier terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, werk & inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. In deze brief vindt u een overzicht van de eerste maand.

Grote aantallen

De eerste maand was voor het Amstelveenloket drukker dan verwacht. In totaal is er 1925 maal gebeld en is de balie 911 keer bezocht. Dit betekent een gemiddeld aantal telefoontjes van 104 per dag, waar er 75 per dag werden verwacht. Het bezoek aan het loket kwam neer op een gemiddelde van 49 per dag, waar een gemiddelde van 45 werd verwacht. In het Amstelveenloket hebben de medewerkers de tijd nodig om de mensen zorgvuldig te woord te staan. Hierdoor komt het voor, dat de telefoon niet direct opgenomen kan worden.

Uitgangspunt is, dat de mensen die niet direct te woord gestaan kunnen worden, binnen 24 uur worden teruggebeld. Dit is in alle gevallen gelukt. Het streven van het college is echter om iedereen nog dezelfde dag terug te bellen. In verband met de drukte is dat in het begin van de maand niet in alle gevallen gelukt. De sociale teams zijn vanaf november 2014 van start gegaan. Inmiddels hebben zij 176 gezinnen/personen (Amstelveen) met meervoudige problematiek in behandeling. Dit zijn veelal langer lopende dossiers die zijn over gekomen van de aanbieders.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Kennis

Alle medewerkers van het Amstelveenloket zijn bijgeschoold op de nieuwe taken van de gemeente en op klantbejegening. Bij vragen over de nieuwe taken lukt het nog niet altijd om deze in een keer te beantwoorden. De vraagstellers hebben er begrip voor, dat sommige vragen eerst grondig worden uitgezocht voordat ze beantwoord kunnen worden.

Grensgevallen in de zorg

Niet alleen de gemeente heeft er taken bij gekregen vanaf 1 januari, er zijn ook taken verschoven van het Rijk naar de zorgverzekeraars. Door alle verschuivingen is het niet altijd direct duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het oplossen van de (zorg)vraag van de inwoner. Het college is van mening, dat dit niet ten koste mag gaan van de Amstelveners die zorg nodig hebben. Dit betekent, dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en regelt, dat de nodige zorg geleverd wordt. Achteraf wordt uitgezocht wie verantwoordelijk is voor de zorg en waar de rekening terecht komt. Over dit onderwerp vindt overleg plaats met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgverzekeraars.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Welzijn en Jeugd


Klachten

Tot nu toe zijn er twee klachten over de telefonische bereikbaarheid van het Amstelveenloket gekomen bij de klachtencoördinator Sociaal domein. Over de bejegening van medewerkers zijn twee klachten bij de burgerraadsman ingediend. Deze klachten zijn door de burgerraadsman zorgvuldig beoordeeld en uiteindelijk ongegrond verklaard.

Gegevensoverdracht

Knelpunt voor de gemeente blijft de gebrekkige gegevensoverdracht van het Rijk naar de gemeente. Met name inwoners die vallen onder het overgangsrecht zijn niet altijd bekend bij de gemeente. Wanneer zij contact opnemen met het Amstelveenloket, wordt hen gevraagd zelf de benodigde informatie (veelal de indicatiebeschikking) aan ons door te geven. Over de onvolledigheid van de gegevens van gezinnen en jongeren die jeugdhulp ontvangen bent u op 27 januari geïnformeerd. Naast het versturen van de brief naar staatssecretaris Van Rijn, ontvangen alle Amstelveners die gebruik maken van jeugdhulp en bij de gemeente bekend zijn een persoonlijke brief. Mensen die gebruik maken van jeugdhulp en die geen persoonlijke brief hebben ontvangen per 9 februari worden middels advertenties in de lokale krant opgeroepen om contact op te nemen met het Amstelveenloket.

Conclusie

Het college concludeert, dat de start van het Amstelveenloket goed is verlopen. Ondanks, dat het drukker was dan verwacht, is het gelukt om de Amstelveners snel en adequaat van dienst te zijn. Mocht de drukte bij het Amstelveenloket in deze mate aanhouden, wordt gekeken naar structurele uitbreiding. We komen hier in de volgende update bij u op terug.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder Zorg en Jeroen Brandes, wethouder Welzijn en JeugdAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.