Bijgewerkt: 23 juni 2024

De eerste vergadering van de Europese Politieke Gemeenschap

Nieuws -> EU

Bron: Europese Politieke Gemeenschap
06-10-2022

De eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap bracht leiders uit het hele continent in een geest van eenheid bijeen op 6 oktober 2022 in Praag, voorafgaand aan de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders.

De Europese Politieke Gemeenschap heeft tot doel:

-politieke dialoog en samenwerking te bevorderen om vraagstukken van gemeenschappelijk belang aan te pakken

-de veiligheid, stabiliteit en welvaart van het Europese continent te versterken.

Dit platform voor politieke coördinatie komt niet in de plaats van enige bestaande organisatie, structuur of proces en is er in dit stadium niet op gericht nieuwe te creëren.

De volgende deelnemers worden uitgenodigd deel te nemen aan deze eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap: EU27-lidstaten, Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Georgië, IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, de voorzitter van de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Raad.

Uitnodigingsbrief van voorzitter Charles Michel aan de leden van de Europese Raad voorafgaand aan de bijeenkomsten van de leiders in Praag op 6 en 7 oktober 2022:

'Geachte collega's,

Foto Amstelveen
(Foto Dario Pignatelli/EU - 2022)

De eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap vond plaats op 6 oktober 2022 in Praag. De bijeenkomst bracht leiders uit het hele continent bijeen en had tot doel de politieke dialoog en samenwerking te bevorderen om vraagstukken van gemeenschappelijk belang aan te pakken en de veiligheid, stabiliteit en welvaart van het Europese continent te versterken

Over enkele dagen komen wij in Praag bijeen voor twee belangrijke gebeurtenissen: de eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap op 6 oktober en een informele bijeenkomst van de Europese Raad de dag daarop.

Eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Tijdens de Europese Raad van juni hebben wij een strategische discussie gehouden over de betrekkingen van de Europese Unie met haar partners in Europa. Nu de dramatische gevolgen van de oorlog in Rusland de Europese landen op vele fronten treffen, zijn wij overeengekomen de Europese Politieke Gemeenschap op te richten met als doel de landen op het Europese continent bijeen te brengen en een platform voor politieke coördinatie te bieden. Het streven is de leiders op voet van gelijkheid bijeen te brengen en de politieke dialoog en de samenwerking inzake vraagstukken van gemeenschappelijk belang te bevorderen, zodat wij samen werken aan de versterking van de veiligheid, de stabiliteit en de welvaart van Europa als geheel.

Tijdens de verschillende geplande uitwisselingen zult u de gelegenheid hebben om thema's als vrede en veiligheid, de economische situatie, energie en klimaat, en migratie en mobiliteit te bespreken. Er is geen formeel schriftelijk resultaat van de Europese Politieke Gemeenschap gepland.

Wat de praktische aspecten betreft, zal de bijeenkomst, die op 6 oktober in de Praagse Burcht plaatsvindt, beginnen met een plenaire openingszitting van 13.00 tot 14.00 uur. Daarna kunt u tot ongeveer 16.00 uur deelnemen aan rondetafel discussies. Van 16.00 tot 19.00 uur kunt u bilaterale bijeenkomsten plannen. De plenaire slotzitting vindt plaats tijdens het diner.

Informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU

Op 7 oktober 2022 komen wij bijeen voor onze informele bijeenkomst. Wij zullen de drie meest dringende - en onderling verbonden - kwesties voor ons allen bespreken, namelijk de oorlog van Rusland in Oekraïne, energie en de economische situatie. De oorlog in Oekraïne woedt nog steeds. Helaas heeft het Kremlin onverantwoorde escalatiestappen ondernomen: het heeft een nationale mobilisatiecampagne georganiseerd, schijndwingende "referenda" en de illegale annexatie van Oekraïens grondgebied, en het zet zijn dreigende retoriek voort.In het licht van deze ontwikkelingen moeten wij eensgezind en vastberaden reageren. Onze solidariteit met Oekraïne en zijn bevolking blijft onwrikbaar. Wij zullen onze beperkende maatregelen blijven aanscherpen om de druk op Rusland om zijn oorlog te beëindigen, verder op te voeren. Tijdens onze bijeenkomst zullen wij bespreken hoe wij Oekraïne krachtige economische, militaire, politieke en financiële steun kunnen blijven verlenen zolang dat nodig is.

Wij zullen ook nagaan hoe wij onze kritieke infrastructuur het best kunnen beschermen. De oorlog in Oekraïne heeft dramatische gevolgen voor de energiesituatie in Europa, met een overloopeffect op onze economie. Onze eerste doelstelling is ervoor te zorgen dat wij de continuïteit van de energievoorziening en betaalbare energie voor onze huishoudens en bedrijven waarborgen, vooral nu de winterkou nadert. Wij zullen de in dit verband reeds genomen besluiten beoordelen en richtlijnen geven voor verdere maatregelen die nodig zijn om een goed gecoördineerde Europese reactie te waarborgen.

Wij zullen ook nagaan hoe deze uitdagingen voor onze economie in het algemeen het best kunnen worden aangepakt. Het aanpakken van de hoge prijzen voor huishoudens en bedrijven, het ondersteunen van groei en werkgelegenheid en het beschermen van de kwetsbaren die het meest te lijden hebben onder hoge energierekeningen zijn onze eerste zorg. Meer dan ooit zal de sleutel liggen in ons vermogen om eensgezind op te treden en onze beleidsrespons te coördineren, in een geest van solidariteit en ter verdediging van onze gemeenschappelijke belangen.

Ik kijk uit naar uw komst in Praag.'

De Europese Politieke Gemeenschap (European Political Community) is een platform voor politieke en strategische discussies over de toekomst van Europa dat in mei 2022 werd voorgesteld door de Franse president Emmanuel Macron. De groep kwam voor het eerst bijeen op 6 oktober 2022, met deelnemers uit 44 Europese landen, waaronder de 27 vertegenwoordigers van de Europese Unie.

Het doel van de Europese Politieke Gemeenschap is een platform voor beleidscoördinatie te bieden voor Europese landen op het hele continent en de politieke dialoog en samenwerking te bevorderen om vraagstukken van gemeenschappelijk belang aan te pakken, teneinde de veiligheid, stabiliteit en welvaart van het Europese continent te versterken, in het bijzonder met betrekking tot de Europese energiecrisis.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.