Bijgewerkt: 13 april 2021

De epidemiologische situatie van COVID-19 in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: RIVM
01-08-2020

'Tot en met 28 juli 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 53.374 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 57 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.919 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 6.145 mensen overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, van de overleden patiënten was de helft 83 jaar of ouder' - staat in het rapport De epidemiologische situatie van COVID-19 in Nederland van 28 juli 2020 (pdf 47 pagina’s) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Afgelopen week (31-2020) zijn er 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 342 meer dan het aantal meldingen van vorige week, 795 meer dan van die week daarvoor en 897 meer dan van die week daarvoor. Er zijn in de afgelopen week 23 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 4 meer dan vorige week. Er zijn 9 laboratorium-bevestigde COVID-19  patiënten als overleden gemeld, 2 meer dan in de week er voor.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2020)

Positief geteste mensen in Amsterdam-Amstelland in week 31-2020: 53


Het aantal nieuwe personen dat positief getest is in Nederland neemt verder toe. In de GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst  teststraten steeg het aantal afgenomen testen met bijna 23.000 in vergelijking met de week daarvoor. Het percentage positieve testen is met 1,0% gelijk gebleven aan een week eerder. Het reproductiegetal ligt net als vorige week boven de 1.

Uitleg over surveillance van COVID-19 in Nederland. Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD’en wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid geleidelijk veranderd. Het huidige testbeleid is hier te vinden. Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Er worden ook mensen die om andere redenen dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen getest op het nieuwe coronavirus. Dit wordt gedaan om verspreiding van dit virus binnen het ziekenhuis tegen te gaan. Vanaf 1 mei wordt bij melding van een in het ziekenhuis opgenomen positief geteste patiënt, nagevraagd of de ziekenhuisopname vanwege COVID-19 was. Vanaf 8 mei geven we in de rapportages van de ziekenhuisopnames sinds 1 mei alleen opnames weer waarbij niet is aangegeven dat de opname om een andere reden was. Dit doen we zodat het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten een zo goed mogelijke indicator blijft van de epidemie. Dit geeft namelijk weer hoeveel mensen ernstig ziek zijn door COVID-19. Patiënten die om een andere reden ziekenhuiszorg nodig hebben en ook COVID-19 blijken te hebben, worden uiteraard wel meegenomen in het totaal aantal meldingen.

Een databestand met de cumulatieve aantallen per gemeente per dag van gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten is hier te vinden. Een databestand met karakteristieken van elke positief geteste COVID-19 patiënt in Nederland is hier te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.