Bijgewerkt: 24 maart 2023

De evaluatie van de detailhandel 2015 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-07-2015

Het gaat redelijk goed met de Amstelveense detailhandel. De detailhandel in de stad heeft de economische crisis over het algemeen goed overleefd. Wel zijn er aantal zaken veranderd. Het totale vloeroppervlak is ongeveer gelijk gebleven, terwijl de gemiddelde oppervlakte per winkel gegroeid is (minder maar grotere winkels). De leegstand is beperkt in omvang. Wel zijn er een aantal aandachtsgebieden, waar leegstand oploopt. Zo is te lezen in de evaluatie detailhandel 2015.

In 2008 heeft de gemeente het detailhandelsbeleid opgesteld. In dit beleid zijn doelstellingen vastgesteld, zoals een goede spreiding van winkels in dagelijkse voorzieningen in de stad, het versterken van het stadshart en zogenaamde perifere detailhandel (autoverkoop, tuincentra etc.) beperken tot bedrijventerreinen.

Voor de uitvoering van het beleid is de gemeente afhankelijk van partijen in de stad en externe (economische) ontwikkelingen die de stad raken. De gemeente heeft een faciliterende rol en heeft nauwe afstemming met bijvoorbeeld de VAD (Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties). Daarnaast heeft zij veel contacten met ondernemers in de stad.

Landelijke ontwikkelingen

De laatste jaren is ook aan Amstelveen de economische crisis niet voorbijgegaan. Daar hebben veel ondernemers last van gehad. Ook zijn er een aantal trends aan te wijzen die invloed hebben op het koopgedrag van mensen. Zo wordt er steeds meer via internet gekocht, worden boodschappen vaker op het laatste moment gekocht en is er sprake van schaalvergroting (grotere winkels). Als trend zien we meer pop-up stores, ruimere openingstijden en vermenging van bijvoorbeeld horeca en winkelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken


Effecten voor Amstelveen

Vooral de landelijke trend van schaalvergroting is merkbaar in Amstelveen. Het winkeloppervlak is ongeveer gelijk gebleven, maar het aantal winkels is wel gedaald. Daarnaast is de leegstand in Amstelveen qua vloeroppervlak relatief laag (4.6% ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 8.7%). De leegstand qua aantal winkels (7.4%) is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (7.5%), ligt hoger dan in de rest van Noord Holland (5%), maar lager dan in gemeenten van gelijke omvang (9.4%). Niet alle leegstand is overigens problematisch; enige frictieleegstand tussen de 4% en 6% hoort bij een gezonde markt.

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken: “Over het algemeen is de leegstand in Amstelveen beperkt. Zeker in vergelijking met vergelijkbare gemeenten gaat het goed in Amstelveen. Er is relatief weinig leegstand en er zijn voldoende wijkvoorzieningen. Wel zijn er enkele aandachtsgebieden, waar de leegstand oploopt. Denk hierbij aan de Rembrandtweg, Waardhuizen en Kostverlorenhof. Om de leegstand te verminderen is allereerst actie van de eigenaren gewenst. Als gemeente zullen we hen zo veel mogelijk helpen met bijvoorbeeld goede ruimtelijke procedures en aanpassingen in de infrastructuur”.

Nieuw beleid in de maak

De evaluatie dient als basis voor een nieuwe nota om de detailhandelsontwikkelingen te ondersteunen en richting te geven. Met het juiste ruimtelijk-economische kader wil de gemeente bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, werkgelegenheid en een goed voorzieningenniveau voor bewoners. De nieuwe detailhandelsnota zal compact en actiegericht van karakter zijn en tot stand komen in nauw overleg met betrokkenen: VAD, winkeliersverenigingen, eigenaren, Unibail Rodamco etc. Er zal een breed participatietraject worden ingezet. De nieuwe nota is naar verwachting in 2016 gereed.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.