Bijgewerkt: 5 december 2022

De fietsinfrastructuur wordt beter aan de Ouderkerkerlaan en Lindenlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-08-2018

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen wil de fietsvoorzieningen op een gedeelte van de Ouderkerkerlaan en de Lindenlaan verbeteren. Daarnaast wil de gemeente het kruispunt tussen beide wegen anders inrichten om de verkeerssituatie te verduidelijken. Ook wil het college het 30 km/uur-gebied op de Lindenlaan uitbreiden tot en met het kruispunt met de Parmentierlaan en de Erasmuslaan. Daar komt dan een kruispuntplateau, net zoals op de kruising met de Van der Leeklaan.Rob Ellermeijer (VVD) Verkeer: 'De fietsvoorzieningen op de Ouderkerkerlaan zijn tussen de Lindenlaan en de Burgemeester Rijnderslaan niet meer in goede staat. Tegelijkertijd ontbreken op de Lindenlaan nog fietsstroken. Het opknappen van de fietsinfrastructuur biedt de mogelijkheid om de inrichting van het kruispunt te verduidelijken. Met dit project zorgen we voor betere fietspaden, veilige brede fietsstroken en voorrang voor fietsers. Daarnaast willen we woonwijken zo veilig mogelijk inrichten. Langs de Lindenlaan, staan aan beide zijden woningen en er wordt regelmatig overgestoken. Het is daarom wenselijk dat automobilisten hun snelheid aanpassen. Vandaar dat we hier het 30 km/uur-gebied willen uitbreiden.'

De gemeente streeft ernaar komend najaar met de werkzaamheden te starten. Omwonenden krijgen hierover te zijner tijd nadere informatie. Op de website van de gemeente staat een tekening. De commissie Ruimte, Wonen en Natuur behandelt het 30 km/uur-voorstel naar verwachting op 11 september 2018. De raad besluit op 26 september over de uitbreiding van het 30 km/uur-gebied. Dit is nodig omdat het voorstel afwijkt van het wegencategoriseringsplan uit 2013. De overige maatregelen passen binnen het eerder vastgestelde beleid. Hier hoeft de gemeenteraad geen beslissing over te nemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.