Bijgewerkt: 17 augustus 2022

De financiering van kunst in de openbare ruimte in Amstelveen is verzekerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-01-2022

Het College B en W Amstelveen heeft een regeling opgesteld, waarmee de financiering van kunst in de openbare ruimte is verzekerd. Deze regeling houdt in dat 1 % van de kosten voor nieuwbouw- en verbouwprojecten van gemeentelijke gebouwen, bouwwerken en werken zoals bruggen, bestemd is voor de realisatie van kunst. Belangrijkste doel is om de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten. 

In 2019 nam de gemeenteraad unaniem de motie Percentageregeling beeldende kunst aan. Dit sluit naadloos aan bij de Cultuuragenda 2020-2024, waarin de ambitie is geformuleerd om een cultureel geïnspireerd stadslandschap te realiseren. 'Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan de identiteit en aantrekkelijkheid van de stad, wijk of buurt. Kunst zet aan tot verbeelding en bevordert de leefbaarheid van de omgeving en de culturele identiteit van de stad. Met de Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte maken we structureel geld vrij voor de realisatie van kunst bij bijvoorbeeld de bouw van een school of de aanleg van een nieuwe brug. Dit maakt kunst bereikbaar voor alle inwoners en geeft ons meteen ook de mogelijkheid om kunstopdrachten te verstrekken aan Amstelveense kunstenaars' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur op een van de keramiek-bankjes van beeldend kunstenaar Jan Snoeck (1927-2018) op 18 augustus 2020 naast de fontein van het Stadsplein Amstelveen


Buitenruimte. De percentageregeling versterkt de relatie tussen kunst en architectuur en stedenbouw. Het gaat dan ook niet alleen om traditionele beeldende kunst, maar juist om het realiseren van kunsttoepassingen die bijvoorbeeld een directe invloed hebben op het gebruik van de omgeving. Voorbeelden zijn kunstobjecten die een gebruiksfunctie hebben zoals kindvriendelijke kunst of die onderdeel zijn van de infrastructuur, zoals bruggen, paden, bankjes en tuinen. Op deze manier kunnen de gelden van de percentageregeling worden ingezet om een prikkelend cultureel stadslandschap voor Amstelveen te creëren dat uitnodigt, inspireert en ontmoetingen mogelijk maakt.

Groei van de stad. De groei van de stad is niet alleen nu een actueel onderwerp. Amstelveen maakte ook in de tweede helft van de vorige eeuw een snelle groei door. Ook toen werd de kwaliteit van leven, waar cultuur onlosmakelijk deel van uitmaakt, niet uit het oog verloren. Dankzij een toenmalige percentageregeling kon gelijktijdig met de groei van de stad een groot aantal kunstwerken voor de openbare ruimte worden aangeschaft. Mede dankzij deze regeling heeft de gemeente nu een indrukwekkende collectie van ruim tachtig kunstwerken.

Procedure. De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel voor de Percentageregeling in de raadscommissie Burgers en Samenleving op 2 februari 2022 en besluit hierover tijdens de gemeenteraadsvergadering op 16 februari.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.