Bijgewerkt: 27 juni 2022

De gemeente Amstelveen gaat verder met de eigen aanpak van de laaggeletterdheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-05-2021

Verschillende gemeenten werken samen in het Meerjarig Regionaal Plan Laaggeletterdheid Groot-Amsterdam en het uitvoeringsplan Taaloffensief. Gemeente Amstelveen gaat ook verder met de eigen aanpak van laaggeletterdheid. De samenwerking heeft verschillende voordelen, bijvoorbeeld cursisten kunnen makkelijker aansluiten bij een traject in Amsterdam of bij hun werkgever.

Ook kan er een gezamenlijk communicatiecampagne komen om Nederlandstalige laaggeletterden te bereiken. Onderdeel van de aanpak is het Taalakkoord gericht op werkgevers. Omdat veel inwoners regionaal werkzaam zijn, ligt samenwerking hier voor de hand en heeft dan ook meerwaarde.In Amstelveen is een Taalhuis gevestigd, zijn er diverse taalpunten, taalcafés en leeskringen. De kracht van het Taalhuis is dat formele Taalscholing volledig is aangesloten bij allerlei vormen van taalonderwijs die door vrijwillige inzet is ontstaan. Verder wordt het Taalhuis professioneel aangestuurd door één coördinator en een stuurgroep. Taalhuis heeft veel aandacht besteed aan het terugdringen van laaggeletterdheid bij anderstaligen.

Ook werd een extra subsidie toegekend om meer aandacht te geven aan Nederlandse inwoners met een taalachterstand. De VoorleesExpress is digitaal gegaan, waarmee het voorlezen wat normaliter bij de kinderen thuis plaatsvindt, in coronatijd toch kon doorgaan.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Vlnr.: Dirma Nagelhout coördinator Taalhuis Amstelland, wethouder Marijn van Ballegooijen, Gertrude Hoogendoorn manager educatie en programmering en Daphne Janson directeur van de Bibliotheek Amstelland, een belangrijke partner bij het taalonderwijs


In Amstelveen is 7% van de inwoners laaggeletterd. Als je laaggeletterd bent heeft dat enorme gevolgen voor je leven. Zo blijkt dat laaggeletterden vaker gebruik maken van de bijstand en vaker kampen met armoede- en gezondheidsproblematiek. Laaggeletterdheid beïnvloedt ook de leerzame omgeving thuis en gaat mede daardoor vaak ook over van generatie op generatie. Als je ouders niet goed kunnen lezen kunnen ze hun kinderen ook niet goed helpen.

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen: 'We doen daarom al heel veel aan laaggeletterdheid in Amstelveen onder andere via het Taalhuis, maar deze samenwerking kan ons nog extra voordelen opleveren. Nederlandstalige laaggeletterden zijn vaak moeilijker te bereiken. Er is soms ook een gevoel van schaamte. Door een gezamenlijke campagne kunnen we het bereik vergroten. Dit kan ook via werkgevers, bijvoorbeeld in de Greenport en op Schiphol werken veel laaggeletterden. Via hun werkgevers kunnen we hen ook bereiken.'

Aanpassing brieven voor laaggeletterden. De afgelopen jaar heeft gemeente Amstelveen meer dan 100 standaard inwonersbrieven herschreven en daarmee de leesbaarheid verbeterd. Er is meer dan ooit gekozen voor een persoonlijke benadering en begrijpelijke taal voor iedereen. 'We willen hiermee onze toegankelijkheid vergroten, ook voor laaggeletterde inwoners. Wij sturen iedere dag tientallen brieven naar inwoners over belangrijke onderwerpen als schuldhulpverlening, toewijzing van budgetten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of over onderwijsondersteuning. In Nederland is 1 op de 6 inwoners laaggeletterd en we hechten eraan dat ook deze groep goed geïnformeerd wordt. Daarom hebben we de brieven zo laten herschrijven dat 80% van de Nederlanders de teksten kunnen lezen en begrijpen,' - zegt wethouder Marijn van Ballegooijen aan. Inwoners die beter willen leren lezen kunnen contact opnemen met het Taalhuis of de Bibliotheek Amstelland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.