Bijgewerkt: 21 februari 2024

De gemeente Amstelveen houdt zich niet aan de WOB richtlijn

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting Allemansbelang
06-08-2021

De gemeente Amstelveen negeert de wettelijke termijn in Wet openbaarheid bestuur om opgevraagde documenten openbaar te maken. Begin juni 2021 heeft Stichting Allemansbelang een Wob-verzoek bij de bestuursorganen van de gemeente Amstelveen neergelegd. Gevraagd is naar alle documenten in verband met de busbaan Olympiadelaan.  De gemeente heeft voor de behandeling van het verzoek de maximale termijn van acht weken genomen. Op de dag dat de termijn was afgelopen ontvingen we een kort bericht waarin staat dat het niet mogelijk is alle stukken te verzamelen en of we maar geduld willen hebben tot half september. 

Stichting Allemansbelang vraagt zich af, waarom het deel van de wijk Kostverloren ten oosten van de Olympiadelaan geen gebruik kan maken van de Olympiadelaan om naar Oranjebaan en de snelweg A9 te gaan. Door de plaatsing van bussluizen in de Olympiadelaan en de Marathonlaan is de route naar de Oranjebaan afgesloten en moet al het verkeer uit dit deel van de wijk omrijden via het Oostelijk Halfrond, De Evenaar en Camera Obscuralaan. Dat geeft met name in de spitsuren een enorme verkeersdruk met gevaarlijke situaties bij de scholen en zeer lange wachttijden voor het verkeerslicht bij Oranjebaan.

Met de recent gebouwde en nog te bouwen woningen in Kostverloren (Klaasje Zevenster, Alleman Kwartier) zal het aantal verkeersbewegingen nog drastisch toenemen. Een tweede ontsluiting van de wijk via de Olympiadelaan en Marathonlaan zou een voor de hand liggende oplossing zijn om deze verkeersoverlast te verminderen en eerlijker te verdelen ook omdat er al vele jaren geen bus meer rijdt. Stichting Allemansbelang wil weten hoe de besluitvorming is verlopen. Omdat Allemansbelang niet af wil gaan op geruchten die de ronde doen heeft zij op 8 juni 2021 schriftelijk een WOB-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) ingediend.Inmiddels is de wettelijke termijn om Wob-verzoeken af te handelen verstreken en heeft Allemansbelang de gevraagde documenten nog steeds niet. De gemeente heeft pas op de dag van het verstrijken van de beide termijnen laten weten dat de documenten nog niet beschikbaar zijn en de verwachting uitgesproken deze medio september op te leveren. Dit was voor Stichting Allemansbelang reden de gemeente in gebreke te stellen.

Wij zijn over deze gang van zaken niet te spreken en hebben de Gemeente gevraagd, waarom wetten wel voor bewoners van Amstelveen gelden maar niet voor de bestuursorganen van onze gemeente. De Wet openbaarheid bestuur is duidelijk. De gemeente heeft maximaal acht weken en dat is het. De vele discussies over de wijze, waarop bestuursorganen met openbaarheid omgaan, hebben de gemeente klaarblijkelijk niet bereikt of zijn aan dovemans oren gericht. Het argument van de gemeente dat er nog meer tijd nodig is, klinkt ongeloofwaardig. We hebben een beperkt en overzichtelijk verzoek gedaan en het kan niet zijn dat pas op de laatste dag van de termijn de gemeente erachter komt dat ze de termijn waarbinnen de stukken openbaar moeten worden gemaakt niet gaat  halen. Het was sjieker geweest als men ons dat eerder had verteld. Er zijn niet eens excuses aangeboden.

We hebben de gemeente dan ook ingebreke gesteld en nog een uiterste termijn van veertien dagen gegund. Mochten de stukken dan nog steeds uitblijven dan rest ons helaas niks anders dan naar de Rechtbank te gaan om afgifte af te dwingen. Het zou jammer zijn als het zover komt, want dat kost de Amstelveners alleen maar onnodig gemeenschapsgeld. Het is duidelijk dat de Gemeente fout zit door de Wet openbaarheid bestuur niet na te leven.

Voorzitter Harold Horsman van Stichting Allemansbelang: 'Dit voorval verbaast mij op zich niet en is tekenend voor hoe de Gemeente Amstelveen omgaat met sommige wetten en hoe weinig serieus inwoners worden genomen. We hopen dat raadsleden de Gemeente zullen aanspreken op het negeren van de wettelijke termijn uit de Wob. Openbaarheid is in ons aller belang.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.