Bijgewerkt: 5 juni 2023

De gemeente Amstelveen is klaar voor de gladheidbestrijding

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-11-2022

De gemeente Amstelveen heeft voor de komende vijf jaar het gladheidsbestrijdingsplan vastgesteld. Hierin staat hoe en waar gladheid wordt voorkomen of bestreden tijdens het winterseizoen. Zo staat erin wat de vaste strooiroutes zijn, hoeveel strooizout en -wagens er zijn en met welke techniek de gladheid de komende winters te lijf wordt gegaan.

Floor Gordon (D66) wethouder: 'We mogen in Amstelveen echt trots zijn op onze mensen van de gladheidsbestrijding. Ze zetten ieder winterseizoen alles op alles om gladheid en ongelukken te voorkomen. We evalueren ieder jaar hoe een winterseizoen verlopen is en doen waar nodig aanpassingen. Zo is er een extra strooiwagen aangeschaft en zijn er afspraken gemaakt met een lokale aannemer die bij extreem weer met extra materieel helpt om de wegen zo snel mogelijk begaanbaar te maken. Ook zorgen we door middel van routebegeleiding dat de wagens weten waar gestrooid moet worden en worden strooibreedtes automatisch aangepast. Dat is duurzamer, minder belastend voor het milieu en veiliger voor onze mensen, die zo beter op de weg kunnen letten.'

Voorkomen beter dan bestrijden. De gemeente Amstelveen werkt met drie gladheidsmeldsystemen die de temperatuur en de toestand van het wegdek meten. Daardoor weet men bijvoorbeeld of een weg nat, droog of zout is. Ook wordt gemeten of er nog voldoende restzout ligt, zodat een extra strooiactie uitgespaard kan worden. De gemeente werkt daarnaast met een routebegeleidingssysteem. De strooiwagens hebben GPS zodat er routebegeleiding is en de wagen automatisch strooit. Op deze manier kan de chauffeur zich op het wegverkeer concentreren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Een sneeuwruimer is actief op de straten van Amstelveen in december 2010


Genoeg strooizout en materiaal. Ieder winterseizoen staan er vier strooiwagens voor de wegen klaar en vier wagens voor de fietspaden. De gemeente heeft zo’n 1.075 ton wegenzout om mee te strooien, ruim voldoende tijdens een zware winter. Voor het winterseizoen wordt de zoutloos op de gemeentewerf met 300 ton zout gevuld. Hierdoor kan er direct gestrooid worden als het ineens glad wordt. Daarnaast ligt er nog eens 450 ton ingekocht wegenzout klaar bij een zoutleverancier met een optie op nog eens 325 ton nalevering. Daarnaast staan er zoutkisten op plekken waar het snel glad wordt, zoals op bruggen, of waar strooiwagens niet makkelijk snel kunnen komen.

Oppassen geblazen. De gemeente heeft als taak om de veiligheid van inwoners te vergroten door gladheid te voorkomen of te bestrijden. Dat betekent niet dat alle wegen in Amstelveen gladvrij gemaakt kunnen worden. De wegen, waar de gemeente de gladheid bestrijdt, zijn gekozen op basis van verschillende criteria.

Zo wordt gelet op doorgaande veelgebruikte wegen en wegen naar bijzondere instellingen zoals een ziekenhuis, brandweer, bejaardentehuis, raadhuis en scholen. Daar probeert de gemeente gladheid te voorkomen, maar dat lukt niet altijd. Zo kan het weer ineens omslaan en bijvoorbeeld hevige sneeuwval voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook op de vastgestelde strooiroutes kan de gemeente niet overal direct op hetzelfde moment zijn. Dus bij glad weer is het altijd oppassen geblazen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.