Bijgewerkt: 30 juni 2022

De gemeente Amstelveen is lid van de statiegeld alliantie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-01-2018

De gemeente Amstelveen wil, dat voor kleine verpakkingen, zoals blikjes en flesjes statiegeld wordt betaald. Het doel is om de hoeveelheid zwerfafval in de stad terug te dringen. Op 30 januari 2018 heeft de gemeente uitgesproken zich aan te sluiten bij statiegeld alliantie Recycling Netwerk Benelux. De alliantie is een samenwerking van Nederlandse en Belgische organisaties die hun overheden aansporen om in 2018 het statiegeldsysteem uit te breiden.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2018)

Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid met de zwerfafval ploeg van AM match. Zwerfafval is een grote bron van ergernis. De gemeente, maar ook inwoners zelf doen regelmatig opschoonactiesJaarlijks belanden in Nederland naar schatting 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en 100 tot 160 miljoen blikjes op straat, of in de vuilnisbak. Met een statiegeldsysteem zou deze hoeveelheid met 70 tot 90 procent kunnen verminderen. Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid: 'Het statiegeldsysteem blijkt een in de praktijk bewezen systeem dat leidt tot minder zwerfafval en meer recycling. En dat is goed voor een schone stad en onze circulaire economie. Daar doet Amstelveen graag aan mee. Voor de uitbreiding van het statiegeldsysteem is de landelijke overheid aan zet.'

Met aansluiting bij de statiegeld alliantie geeft Amstelveen een positief signaal af aan de Tweede Kamer om te zorgen voor uitbreiding van het heffen van statiegeld op flessen en blikjes. Voor gemeenten betekent dit minder zwerfafval en minder opruimkosten. Supermarkten verwachten echter toenemende kosten. De Tweede Kamer bespreekt de komende maanden het statiegeldsysteem.

Recycling Netwerk is een zelfstandige milieuorganisatie, dat verschillende milieuorganisaties verbindt rond het thema van grondstoffen en de impact ervan. Hun doel is het zoveel mogelijk beperken van de milieuschade die wordt veroorzaakt vanaf de grondstofproductie tot en met het afvalbeheer. Daarom wil het Netwerk ook: steeds meer en steeds betere recycling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.