Bijgewerkt: 4 december 2022

De gemeente Amstelveen legt huisbezoeken af in strijd tegen woonfraude

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-03-2015

Om goedkope huurwoningen beschikbaar te krijgen voor mensen die er daadwerkelijk recht op hebben wil de gemeente Amstelveen in bepaalde wijken huisbezoeken inzetten. Dit blijkt uit een antwoordbrief van het college van B en W op vragen van de PvdA.

In 2013 werd 30 procent van de corporatiewoningen in Amstelveen bewoond door huishoudens met een hoger inkomen dan, waar de sociale huur voor bedoeld is. Een belangrijk landelijk instrument om dit zogenaamde scheefwonen aan te pakken is de invoering van de inkomensafhankelijke huurwoning per 1 juli 2013. Naar verwachting neemt het effect van deze maatregel de komende jaren, wanneer de huur steeds verder oploopt, toe.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen


Een andere spoor om goedkope huurwoningen beschikbaar te krijgen voor mensen die er echt recht op hebben is de aanpak van woonfraude. In Amstelveen draait het project ‘Schijnwerper’. Bij Schijnwerper reageert de gemeente op meldingen van burgers en instanties, maar ook op eigen constateringen op het gebied van woonfraude. Wat het college betreft, gaat dit niet ver genoeg. Huisbezoeken moeten in de toekomst uitwijzen, of er niet gefraudeerd wordt.

Sociale huur versus woningen middenklasse

In Amstelveen zijn circa 13.330 sociale huurwoningen (10.300 van corporaties en naar schatting 3.000 van particuliere verhuurders). Er van uitgaande, dat 30% scheef woont, zijn er in Amstelveen op termijn 9.300 sociale huurwoningen nodig. Amstelveen zit momenteel dan ook ruim in z’n jasje. Omdat er daarentegen een groot tekort is aan middenklasse woningen zijn er met wooncorporatie Eigen Haard prestatieafspraken gemaakt om in 2015 15 sociale huurwoningen te verkopen en 100 sociale huurwoningen over te hevelen naar vrije sector huur. Verder is het van belang dat de huidige voorraad niet verslonst en eigenaren en corporaties, zoals Eigen Haard, investeren in bestaande woningen. De grote opdracht is niet spectaculaire nieuwbouw, maar het opknappen en onderhouden van bestaande wijken.

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen: ’In Amstelveen zal altijd vraag zijn naar goedkope huurwoningen. Amstelveen is immers een populaire woonplaats. Zowel de corporaties als de gemeente leggen samen zo’n 100.000 euro toe op nieuw te bouwen sociale woningen. Op zich zijn we bereid dit te betalen maar met de huidige mate van scheefwonen kunnen we niet zeggen, dat dit gemeenschapsgeld effectief wordt besteed’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.