Bijgewerkt: 13 april 2021

De gemeente Amstelveen opent Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-11-2020

De gemeente Amstelveen heeft een Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire opgericht. Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen, omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. Door het oprichten van een steunpunt hoopt de gemeente de gedupeerde ouders te bereiken en hen te helpen om de gevolgen van de affaire tot een minimum te beperken. 

Die ouders zouden recht kunnen hebben op een regeling die valt binnen de zogenoemde hersteloperatie kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Voor wie in de problemen is geraakt is de regeling wellicht niet altijd voldoende en is het niet altijd vanzelfsprekend om zelf de regeling aan te vragen. Er kunnen daarnaast ook problemen ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Om deze mogelijke problemen voor te zijn is de gemeente gestart met een Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire.

Een multidisciplinair team staat klaar om de inwoners te helpen. In Amstelveen gaat het volgens de Ombudsman (regio Amsterdam en omstreken) om 30 gezinnen die nu bekend zijn. Helaas is de gemeente niet in het bezit van de namen en adressen van deze gezinnen omdat de privacywetgeving dit verbiedt. Om deze redenen starten we binnenkort met een campagne gericht aan ouders, kinderopvangcentra, scholen en gastouderbemiddelingsbureaus en organisaties die hulp verlenen bij een laag inkomen, zoals de voedsel- en de kledingbank, om zo gedupeerden te bereiken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn


Vertrouwen ernstig geschaad. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn: 'We willen gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire zo snel mogelijk helpen bij het zoeken naar een oplossing voor de mogelijke problemen die zijn ontstaan als gevolg van de toeslagenaffaire. Door het oprichten van een steunpunt met daarin een team met kennis uit de verschillende vakgebieden kunnen we de mogelijke problemen die zijn ontstaan rondom schulden, wonen, werk en inkomen, zorg direct en integraal oppakken. We kunnen ons voorstellen dat het vertrouwen bij veel ouders in de overheid ernstig is geschaad. Wij hopen dit vertrouwen te kunnen herstellen en roepen dan ook ouders op die te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire met ons contact op te nemen.'

Aanmelden bij Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire. Het steunpunt wordt opgericht voor de duur van 1 jaar. Na dit jaar wordt gekeken of er een noodzaak is het steunpunt voort te zetten. Gedupeerde kunnen zich melden bij het steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire via 020 - 540 49 11 of per e-mail via [email protected] .

Toeslagenaffaire? Gedurende 2019 moest staatssecretaris Menno Snel zich verantwoorden voor het onterecht stopzetten van toeslagen voor de kinderopvang. Honderden ouders werden, onder meer op grond van een dubbele nationaliteit en andere vormen van etnisch profileren, ten onrechte als fraudeur gezien en moesten de fiscus duizenden euro's terugbetalen. Veel gezinnen raakten hierdoor in de financiële problemen. Alexandra van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen en Douane als staatssecretaris, gaf in mei 2020 aan dat het ministerie van Financiën aangifte deed tegen de Belastingdienst vanwege mogelijke misdrijven in de Toeslagenaffaire. Op 16 november begon een parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag met het verhoren van getuigen over de affaire.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.