Bijgewerkt: 25 juni 2022

De gemeente Amstelveen pakt de energiearmoede van inwoners aan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-06-2022

Op 7 juni 2022 heeft het College van B en W van Amstelveen het plan van aanpak energiearmoede Amstelveen 2022-2023 (pdf 10 pagina’s) vastgesteld. Hierin staan maatregelen om inwoners die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen.

De aanpak bestaat uit met elkaar samenhangende en versterkende activiteiten, verdeeld over drie sporen. Een onderdeel is inkomensondersteuning, waaronder de eenmalige energietoeslag van €800,- en de nog uit te werken regeling energiezuinige huishoudelijke apparaten. Andere onderdelen zijn energiebesparing in de woning, waaronder de prestatieafspraken met woningcorporaties en energiebesparing op inwonersniveau. Hierbij werkt de gemeente samen met de welzijnsorganisatie Participe, Stichting Belklus, de gratis energiecoaches en het Energieloket Amstelveen, die onder andere energiewebinars geeft.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2022)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen


'Veel inwoners zijn bezorgd over hun energierekening. De afgelopen maanden zijn de energieprijzen sterk gestegen en naar verwachting blijft dat voorlopig nog zo. Veel huishoudens krijgen daardoor te maken met een hogere rekening. Dit raakt veel huishoudens hard in de portemonnee. Het is van belangrijk voor inwoners om energie te besparen om zo een lagere energierekening te krijgen en voor de gemeente om inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen. Huishoudens met een laag inkomen, die bij de gemeente Amstelveen bekend zijn, hebben eenmalig automatisch een energietoeslag van € 800,- ontvangen. Deze huishoudens hebben daarover een brief gekregen. Huishoudens die de toeslag niet automatisch hebben gekregen, kunnen de energietoeslag zelf online aanvragen via www.amstelveen.nl/energietoeslag'- geeft Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen aan.

Energiearmoede in Amstelveen. Volgens de gegevens van TNO leeft iets meer dan 3% van de huishoudens in Amstelveen in energiearmoede. Er is sprake van energiearmoede als een huishouden een laag inkomen heeft en een hoge energierekening vaak in combinatie met een energie-onzuinige (huur)woning. Minima kunnen doordat zij weinig geld hebben en doordat het overgrote deel in een huurwoning woont hun huis niet energiezuinig maken. Want hiervoor zijn zij afhankelijk van de verhuurder wat betreft verduurzamen. Wegens de fors gestegen energieprijzen zal naar verwachting het percentage huishoudens met energiearmoede in Nederland, en ook in Amstelveen, momenteel hoger liggen en nog blijven toenemen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


Energiebesparing. Met kleine maatregelen en het aanpassen van gedrag kan op korte termijn energie worden bespaard. Het verbeteren van het energielabel van de woningen zal meer tijd kosten. Een totaalpakket van zowel kleine als grote verduurzamingmaatregelen is nodig voor een effectieve aanpak.

'Mede daarom heeft gemeente Amstelveen een hele reeks eenvoudige bespaartips op een rij gezet, die bij elkaar met zeer beperkte investeringen al snel honderden euro’s per jaar kunnen schelen op de energierekening. We proberen zoveel mogelijk Amstelveners te helpen om de energiekosten te drukken. Deze laagdrempelige tips zijn zeer nuttig voor zowel huurders als huiseigenaren. Het is dus echt niet altijd ingewikkeld of duur om energiebesparende maatregelen te nemen. Met diverse kleine en eenvoudige maatregelen kan je echt flink besparen. Inwoners kunnen voor informatie over energiebesparende maatregelen kijken op www.regionaalenergieloket.nl/amstelveen' , zegt Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.