Bijgewerkt: 25 juli 2024

De gemeente Amstelveen plant 200 bomen in de wijken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-11-2023

Om het Amstelveense bomenbestand vitaal te houden, start de gemeente - zoals ieder jaar medio november met de jaarlijkse boomrenovatie op diverse locaties in Amstelveen.

In Amstelveen staan ruim 31.000 bomen langs wegen en straten. Om aan de wettelijke zorgplichteisen te voldoen, laat de gemeente periodiek en op een systematische wijze ons bomenbestand visueel inspecteren door een extern bureau. Deze boomveiligheidscontrole is belangrijk, want soms is niet direct te zien dat een boom ziek is. Zo krijgen wij inzicht in de gezondheid van bomen. Jaarlijks wordt voor een derde van het gemeentelijke bomenbestand deze boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Voor een deel van de gecontroleerde bomen kan volstaan worden met het verwijderen van dood hout en het snoeien van aangetast hout. Een aantal bomen wordt uit het oogpunt van veiligheid gekapt. De kap vindt binnen drie maanden na de controle plaats. Deze bomen worden bij de volgende jaarlijkse bomenrenovatie vervangen.

Van half november tot en met medio maart 2024 plant de gemeente 200 bomen in de wijken. De jaarlijkse vernieuwing van bomen in de stad bestaat dit jaar vooral uit het aanplanten van bomen op of in de buurt van locaties, waar bomen zijn verwijderd in verband met noodkap na een storm, ouderdom of besmettelijke (iep)ziekte. Ook worden er extra bomen geplant.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Een boom wordt geplant in Amstelveen in het kader van de jaarlijkse vernieuwing van de bomen

Floor Gordon (D66) wethouder Groen: 'De jaarlijkse bomenrenovatie is een traditioneel moment waarop we het groen in Amstelveen niet alleen herstellen, maar ook versterken. Aankomend plantseizoen gaan we 200 bomen planten in de wijken, voor het behoud van het groene karakter en de klimaatbestendigheid van de stad. Daarnaast zijn we dit jaar gastgemeente van de landelijke viering van de Nationale Boomfeestdag en planten we op woensdag 15 november 2023 bomen op schoolpleinen en langs de sportvelden bij de Sportlaan.' De gemeente plant daarnaast in het plantseizoen bomen aan op locaties waar bomen zijn gekapt voor bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

Groen voor groen. Jaarlijks controleert de gemeente een derde van de gemeentelijke bomen op ziekte, plagen, dood hout en slechte groeiomstandigheden. Voor een deel van de gecontroleerde bomen kan volstaan worden met het verwijderen van dood hout en het snoeien van aangetast hout. Een aantal bomen wordt uit het oogpunt van veiligheid gekapt. De gekapte bomen worden zoveel mogelijk in het volgende plantseizoen een-op-een vervangen door een nieuwe boom. Soms is het niet mogelijk een boom terug te plaatsen, bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek waardoor een boom te weinig groeikansen heeft. Of omdat kabels en leidingen in de weg zitten. De gemeente kijkt in dat geval of zij op een andere plaats in de stad een boom kan planten.

Werkzaamheden van start. De werkzaamheden voert de gemeente stapsgewijs en per straat of buurt uit. Van het verwijderen van stronken, het verbeteren van de grond en groeiplaats van de nieuwe boom, de bestrating, waar nodig aanpassen tot het planten van een nieuwe boom. Medio maart zijn de werkzaamheden afgerond. Dan eindigt namelijk het plantseizoen en start het broedseizoen.

Meer informatie. Bewoners die vragen hebben, kunnen een e-mail sturen naar gemeente@amstelveen.nl met als onderwerp: bomenrenovatie. Een digitale kaart van bomen in de wijken die komend plantseizoen (najaar 2023 – voorjaar 2024) worden herplant of nieuw geplant is te vinden op Boombeheer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.