Bijgewerkt: 26 september 2021

De gemeente Amstelveen vraagt haar inwoners om mee te denken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-05-2021

De gemeente Amstelveen vraagt haar inwoners, organisaties en ondernemers mee te denken over het Amstelveen van de toekomst. De uitkomsten neemt de gemeente op in de Omgevingsvisie die de fysieke leefomgeving van Amstelveen beschrijft voor de lange termijn. De omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Meedenken kan via de participatiewebsite denkmee.amstelveen.nl of via een Babbelbox die op verschillende plekken in Amstelveen komt te staan.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening /Omgevingswet: 'Als college van B en W denken we dat het Amstelveen van de toekomst voldoende groen is, zodat we hier allemaal gezond en ontspannen kunnen blijven wonen, werken en recreëren. We willen graag dat ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en wonen mogelijk blijven. We vinden leefbaarheid belangrijk naast hoogwaardige voorzieningen en duurzame werkgelegenheid. Maar zien onze inwoners dat ook zo? Of hebben zij hele andere ideeën? Hoe ziet Amstelveen er voor hen uit? Echt nadenken over de toekomst van Amstelveen doe je samen. Daarom willen we zoveel mogelijk Amstelveners betrekken en vragen wij ú graag om uw mening!'

De gemeentelijke Omgevingsvisie is de leidraad voor de toekomst van Amstelveen. De Omgevingswet, die verschillende wetten bundelt en naar verwachting 1 januari 2022 ingaat, schrijft zo’n visie voor. Hierin staan grote ruimtelijke uitdagingen beschreven, zoals voldoende passende woningen, toekomstbestendige werklocaties en groene, gezonde en veilige wijken. Ook is er uiteraard de nodige aandacht voor natuur, water, de energietransitie, het klimaat en zelfs voor de ondergrond. Ook cultureel erfgoed krijgt een plek in deze visie. De gemeenteraad stelt de visie met strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.

De gemeente wil Amstelveners actief betrekken bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Daarom worden gedurende de maand mei 2021 toekomstbeelden en ideeën opgehaald. Deze worden gebruikt om toekomstige ontwikkelingen en behoeftes in kaart te brengen en vormen zo het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie.

Amstelveners kunnen op twee manieren meedenken over de toekomst van hun stad: met een videoboodschap in de BabbelBox of via het online platform denkmee.amstelveen.nl. De BabbelBox staat op verschillende dagen op verschillende plekken in Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

BabbelBox adressen


Amstelveners kunnen ook online ideeën delen via het platform https://denkmee.amstelveen.nl. Dit online participatieplatform van de gemeente maakt het voor inwoners, ondernemers en instellingen makkelijk om ideeën te leveren of mee te denken over beleid en projecten. Na registratie kan de bezoeker van de website snel en eenvoudig zijn of haar mening geven over het Amstelveen van de toekomst. Dit kan van 3 t/m 25 mei 2021.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.