Bijgewerkt: 15 april 2024

De gemeente Amstelveen wil een verblijfsplein creëren in Bovenkerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
15-05-2023

Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer schrijft het op zijn weblog: Twee jaar geleden is er een bussluis in Bovenkerk aangebracht tegenover café-restaurant Silversant en de St. Urbanuskerk. Wij zijn nu bezig met een plan voor de herinrichting van het weggedeelte. De bedoeling is om er een verblijfsplein te creëren en de vormgeving van de bussluis aanpassen om deze duidelijker en verkeersveiliger te maken. We kunnen hier echter pas echt mee verder als het verkeersbesluit voor behoud van de bussluis op de huidige locatie definitief is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer

Sluipverkeer
De gemeente Amstelveen heeft in januari een nieuw verkeersbesluit genomen om de bussluis op de huidige locatie in Bovenkerk te kunnen handhaven. Dit was nodig omdat de gemeente volgens de rechter bij het eerste verkeersbesluit onvoldoende had gemotiveerd waarom er voor een bussluis ter hoogte van de St. Urbanuskerk is gekozen. Het nieuwe verkeersbesluit is onderbouwd met een verkeerskundig onderzoek van adviesbureau Goudappel (lees HIER), waarbij gekeken is naar doorgaand sluipverkeer in een aantal omliggende woonstraten.

Verkeerveilig
De belangrijkste doelstelling van het verkeersluw maken van Bovenkerk is het verkeersveilig maken van de gehele wijk. Uit de verkeerstellingen blijkt dat het aantal verkeersbewegingen dankzij de aanleg van de bussluis aanzienlijk is gedaald. Er is wel een toename gezien van verkeer in enkele omliggende woonstraten, maar dat betreft een relatief klein percentage doorgaand sluipverkeer. Het totaal aantal voertuigen blijft volgens onze metingen ruimschoots onder de gewenste grenswaarden voor rustige woonstraten. Toch blijven de vinger aan de pols houden hoe dit zich ontwikkelt.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2023)

Ontwerptekening van het idyllische verblijfsplein in Bovenkerk

Gezellig verblijfsplein
Omdat tijdens de participatie een meerderheid van de inwoners heeft gekozen voor de bussluis op de huidige locatie in combinatie met de aanleg van een gezellig verblijfsplein tussen de St. Urbanuskerk en café-restaurant Silversant, zouden we daarmee graag aan de slag gaan. Dit kan een impuls geven aan het verlevendigen van het centrum van Bovenkerk. Voordat we aan de slag kunnen moeten we eerst wachten op het moment dat het verkeersbesluit voor de bussluis definitief geworden is. Tegen dit nieuwe verkeersbesluit is beroep aangetekend bij de rechtbank. Hierover hopen we spoedig meer informatie van de rechtbank te ontvangen.

Kwaliteitsverbetering
In de perspectiefnota, waarin het geld verdeeld wordt, zijn we van plan als college van B en W hier 500.000 euro voor vrij te maken. De definitieve beslissing is aan de gemeenteraad of zij daar mee instemmen. Ik hoop op hun steun, omdat Bovenkerk deze kwaliteitsverbetering verdient.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.