Bijgewerkt: 2 maart 2024

De gemeente Amstelveen wil een verblijfsplein maken in Bovenkerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-02-2023

De rechtbank van Amsterdam heeft op 8 november 2022 het verkeersbesluit voor het aanbrengen van een bussluis ter hoogte van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk vernietigd en het college opgedragen om binnen 12 weken een nieuw en beter gemotiveerd verkeersbesluit te nemen.

Naar aanleiding hiervan heeft het College B en W Amstelveen adviesbureau Goudappel opgedragen een aanvullend onderzoek te doen naar de verkeerssituatie in Bovenkerk. Op basis van dit vervolgonderzoek heeft het college een nieuw verkeersbesluit genomen, waarbij besloten is de bussluis op de huidige locatie te handhaven.

Om het effect van de bussluis en het mogelijke sluipverkeer in een aantal omliggende woonstraten te onderzoeken, zijn op meerdere plekken in Bovenkerk verkeerstellingen uitgevoerd. Tevens is een kentekenonderzoek gedaan om te beoordelen of het bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer betreft. Uit de tellingen blijkt dat er in enkele woonstraten een toename is van verkeer, maar dat het een klein percentage doorgaand sluipverkeer betreft. Het totaal aantal voertuigen blijft ruimschoots onder de gewenste grenswaarden voor rustige woonstraten. Het totale aantal voertuigen door Bovenkerk is met zo'n 5000 voertuigen per etmaal afgenomen.

Foto Amstelveen
(Bron Herbert Raat - 2022)

Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer

Adviesbureau Goudappel Coffeng concludeert dat de aanleg van een bussluis aan de zuidkant van de Legmeerdijk verkeerskundig gezien een vergelijkbaar effect zou hebben gehad. Het totale aantal voertuigen door Bovenkerk is met zo'n 5000 voertuigen per etmaal afgenomen. De locatie ter hoogte van de St. Urbanuskerk is uit het draagvlakonderzoek als voorkeurslocatie naar boven gekomen en biedt kansen voor het herinrichten van het centrum van Bovenkerk tot een verkeersluw verblijfsgebied.

Het College van B en W zal na definitieve vaststelling van het verkeersbesluit aan de slag gaan met de realisatie van een verkeersluw verblijfsplein tussen de St. Urbanuskerk en café-restaurant Silversant, waarin de huidige bussluis zal worden geïntegreerd. De belangrijkste doelstelling van het verkeersluw maken van Bovenkerk is het verkeersveilig maken van de gehele wijk. Naast een verdere vergroting van de verkeersveiligheid kan een verkeersluw verblijfsplein ook een belangrijke impuls geven aan het verlevendigen van het centrum van Bovenkerk.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2023)

Deze beeldimpressie geeft een beeld van hoe een verkeersluw verblijfsplein eruit zou kunnen komen te zien in Bovenkerk. Wanneer het verkeersbesluit definitief is, gaat de gemeente aan de slag met concrete planvorming

Verkeersluw verblijfsplein
Het college van B en W zou graag aan de slag gaan met de realisatie van een verkeersluw verblijfsplein tussen de St. Urbanuskerk en café-restaurant Silversant. 'De belangrijkste doelstelling van het verkeersluw maken van Bovenkerk is het verkeersveilig maken van de gehele wijk. Uit de verkeerstellingen blijkt dat het aantal verkeersbewegingen aanzienlijk is gedaald. Omdat tijdens de participatie een meerderheid van de inwoners heeft gekozen voor de bussluis op de huidige locatie in combinatie met de aanleg van een gezellig verblijfsplein, zouden we daarmee graag aan de slag gaan. Dit kan een impuls geven aan het verlevendigen van het centrum van Bovenkerk'- zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer.

Aanleg bussluis
In november 2021 is een bussluis aangelegd om het doorgaande verkeer uit Bovenkerk te weren. Een bussluis ter hoogte van de St. Urbanuskerk bleek de voorkeur te hebben na het verkennen van de mogelijkheden en uitgebreide participatie met bewoners. Het Actiecomité Veilig Bovenkerk begon een rechtszaak tegen de aanleg van de bussluis op deze locatie, omdat het voor sluipverkeer zou zorgen in enkele omliggende woonstraten. Het nieuwe verkeersbesluit kunt u hier (pdf 5 pagina’s) lezen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.