Bijgewerkt: 21 maart 2023

De gemeente Amsterdam verbetert paden in het Amsterdamse Bos

Nieuws -> Amsterdamse Bos

Bron: Amsterdamse Bos/Gemeente Amstelveen
04-11-2019

In het najaar van 2019 verbetert de gemeente Amsterdam een aantal paden in het Amsterdamse Bos die in slechte staat verkeren. Ze pakken deze herfst en winter een aantal paden in het Bos aan. Ze verkeren in een slechte staat. Ze herstellen gaten en scheuren en vernieuwen op sommige plekken de bovenste laag van het asfalt. De paden zijn een aantal dagen tot ruim een week buiten gebruik, met uitzondering van het werk aan de Kleine Noorddijk, die (deels) een maand buiten gebruik is. Het is mogelijk dat u tijdelijk moet omrijden. Volg hierbij de omleidingsbebording.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Een behoorlijk versleten wandelpad in het Amsterdamse Bos in het voorjaar van 2017


Op de volgende locaties gaan ze aan de slag:

1. Bleekerskade bij Bloesempark. Van 7 tot 15 november maken we het wegdek veiliger voor gebruikers. De dijk is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten.

2a. Bleekerskade langs Hoornsloot tot Oude Karselaan. Van 7 tot 15 november herstellen we schade aan het pad. Het werk duurt 3 dagen. Het pad is dan afgesloten voor alle verkeer.

2b. Bleekerskade tussen Sportpark en Emmakade. Van 7 tot 15 november herstellen we schade aan het pad. Het werk duurt 5 dagen. Het pad is dan afgesloten voor alle verkeer.

3. Fietspad Kleine Noorddijk en verlengde van Kleine Noorddijk. Ze passen de fundering van de weg aan en vernieuwen het asfalt. Dit duurt de hele maand december. De weg is dan gedeeltelijk afgesloten.

4. Toegang Camping Amsterdamse Bos. Ze herstellen schade bij de toegang. Dit werk duurt ongeveer 5 dagen. De camping blijft tijdens het werk bereikbaar.

5. Oude Karselaan. Ze vernieuwen de bovenste laag van het asfalt. Tijdens dit werk is de laan afgesloten.

Floor Gordon (D66) wethouder Groen, bestuurlijk contactpersoon voor het Amsterdamse Bos: 'Wij hebben het afgelopen jaar intensief contact gehad met de organisatie van het Amsterdamse Bos en de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens over de slechte kwaliteit van sommige paden. Goed dat Amsterdam onze zorgen serieus heeft opgepakt. Alle paden waar ook gefietst mag worden, zijn geïnspecteerd en er is nu ook geld om het onderhoud grondig op te pakken. Er moet de komende jaren 21 km pad worden aangepakt. De slechtste delen zijn dit jaar als eerste aan de beurt, waaronder het pad bij het Bloesempark.' Dit wordt tijdelijk opgeknapt en veilig gemaakt volgens Amsterdam, die de aanpak van de paden hoog op de agenda heeft. In 2020 kan het pad volledig hersteld worden als de werkzaamheden aan het dijklichaam door Rijnland zijn verricht.

Kijk hier voor alle herstelwerkzaamheden van dit jaar. In 2020 staat de renovatie van paden bij Lindelaan en delen van de Nieuwe Meerlaan op de planning. Voor fase 2 van de renovatie van paden waaronder paden van het sportpark stelt Amsterdam de gemeente Amstelveen nog op de hoogte.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.