Bijgewerkt: 16 juni 2024

De huurstijging is te hoog berekend

Nieuws -> Informatief

Bron: Nederlandse Woonbond
23-08-2013

Door een verkeerde berekening van de inflatie kan de huurstijging in 2014 wel 2% te hoog uitvallen. Dit zegt de Nederlandse Woonbond na bestudering van de inflatieverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Woonbonddirecteur Ronald Paping spreekt van een huurprijsspiraal :

‘De forse huurverhoging van dit jaar leidt tot hogere inflatie, die vervolgens weer tot nieuwe huurverhoging leidt. Zo wordt de huurder dubbel gepakt.’ De Nederlandse Woonbond heeft de Tweede Kamer in een brief gevraagd om de verkeerde systematiek te wijzigen, zodat de huurverhoging volgend jaar veel lager zal uitpakken.

flat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Huurflat in Amstelveen


De hoge huurverhogingen zijn direct en indirect opgenomen in het inflatiecijfer. De extra huurverhogingen leiden direct tot een hogere consumentenprijsindex, waardoor de inflatieaanpassing in het volgende jaar weer hoger wordt. Indirect is de huurverhoging in de inflatie verwerkt in de vorm van p rijsstijging voor huizenkopers. In werkelijkheid is de prijsontwikkeling door lagere koopprijzen en lagere hypotheekrente veel lager. Daardoor schat het CBS de inflatie zeker 0,5 procent te hoog in.

Daarnaast vindt de Woonbond het onjuist, dat de BTW-stijging en de energiebelasting meegenomen wordt in de inflatieberekening die wordt gebruikt bij de huurverhoging. Verhuurders hoeven deze belastingen niet te betalen. Mee rekenen van deze lasten in het inflatiecijfer leidt daarom onterecht tot extra inkomsten voor verhuurders.

Door het verkeerd berekenen van de inflatie, valt de huurverhoging in 201 4 zo’n 2 procent te hoog uit. De Woonbond vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om de systematiek te wijzigen. Paping: 'Huurders worden al onterecht gepakt door extra huurverhogingen. Daarbovenop blijken de huren ook nog extra verhoogd te worden door de systematiek van inflatieaanpassing . Dat is niet te verteren in een tijd dat de koopkracht al fors daalt en vele hurende huishoudens moeten bezuinigen op de noodzakelijke kosten van levensonderhoud.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.