Bijgewerkt: 28 juni 2022

De hypotheeknormen zijn opnieuw aangescherpt

Nieuws -> Informatief

Bron: Nibud
14-12-2014

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekent jaarlijks, welke ruimte er in een budget is om rente en aflossing te kunnen betalen. Neem je een maximale hypotheek, dan zal je waarschijnlijk wel keuzes moeten maken op welke andere uitgaven je wil bezuinigen. Daarom raden wij aan om, als het even kan, niet te snel voor dat maximum te gaan. Wij begrijpen van hypotheekverstrekkers dat de meeste mensen dat ook niet doen. De nieuwe hypotheeknormen voor 2015 zijn evenals in voorgaande jaren weer aangescherpt. Immers, de gevolgen van de economische crisis zijn nog steeds voelbaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Voor de meeste lagere inkomens, als het om een eenpersoons huishouden, of om tweeverdieners gaat die er fiscaal beter uitspringen, mogen hypotheekverstrekkers afwijken van die extra buffer


Overigens zal de aanscherping voor hogere inkomens meevallen, ook al omdat loonsverhogingen het mogelijke verschil zullen wegvlakken. Daarnaast is er het effect van de lagere rentestand: vergeleken met een jaar eerder zal je op 1 januari 2015 met een zelfde bruto inkomen simpelweg meer kunnen lenen door die lagere rente. MKB-Nederland, werkgeversorganisatie VNO-NCW, makelaars en bouwend Nederland zijn desondanks in verzet gekomen tegen de 'majeure verkrappende maatregelen ten aanzien van de hypothecaire leencapaciteit' die slecht zouden zijn voor het herstel van de woningmarkt. Dat majeure valt dus in mijn ogen nogal mee.

De voorbeelden die door de critici genoemd worden zijn die van de 'starters' die 'nog moeilijker' aan een koopwoning kunnen komen door deze nieuwe normen. Inderdaad hebben wij voor de lagere inkomens tot € 28.000 bruto (overigens de groep die – niet voor niets – recht heeft op huurtoeslag!) een extra buffer ingebouwd. Bij deze lagere inkomens is er inmiddels heel weinig bezuinigingsruimte, zeker als ze te maken hebben met persoonlijk onvermijdbare kosten voor kinderen, of extra zorg. Daar valt dus niet meer te kiezen aan welke andere uitgaveposten men minder wil uitgeven om meer te kunnen betalen aan wonen. Dat is het gevolg van de dalende koopkracht van de afgelopen jaren, onder meer door een aantal overheidsmaatregelen.

Is deze extra buffer een enorme klap voor de 'herstellende woningmarkt'? Ik vraag het mij af. De afgelopen jaren laten zien, dat het aantal hypotheken aan huishoudens in deze inkomensgroep met deze persoonlijk onvermijdbare kosten slechts een fractie bedraagt van het totale aantal hypotheken. Voor de meeste lagere inkomens, als het om een eenpersoons huishouden, of om tweeverdieners gaat die er fiscaal beter uitspringen, mogen hypotheekverstrekkers afwijken van die extra buffer.

Is het lastig voor huishoudens met een lager inkomen om betaalbaar te wonen? Ja, dat zeker. Wij berekenen ook voor woningcorporaties welke huur betaalbaar is voor welk inkomen. De reactie is veelal: wij hebben niet genoeg betaalbare woningen. Resultaat is, dat veel mensen, met name gezinnen met kinderen, of huishoudens met een extra zorgvraag, te duur huren. Echter, deze huishoudens meer hypotheek geven is niet de oplossing. De kans op financiële problemen is met een te hoge hypotheekverplichting veel te groot.

Het echte probleem in Nederland is, dat wonen te duur is geworden. Dat los je niet op door de ruimte voor lenen te vergroten. Dan verlies je het belang van de consument totaal uit het oog. Ik ben blij, dat minister Blok ons advies heeft gevolgd en het belang van de bouw niet boven dat van de consument heeft geplaatst. Wij vinden met de bouwwereld, dat het goed is als er weer meer gebouwd wordt, maar dan liefst wel betaalbare woningen. Lees meer over de financieringslastpercentages voor 2015 Auteur: Gerjoke Wilmink

Past de lening in uw begroting?

Lenen kost geld door de rente die u moet betalen. Een lening brengt een maandelijkse betalingsverplichting met zich mee, vaak voor langere tijd. Uw vaste lasten worden hoger en uw vrije bestedingsruimte wordt daardoor lager. Blijft er genoeg geld over voor uw andere uitgaven? Met de Risicometer Lenen gaat u snel en makkelijk na, of de aflossing past in uw uitgavenpatroon. Start de Risicometer LenenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.