Bijgewerkt: 8 februari 2023

De indeling en samenstelling van het beoogde kabinet Rutte IV

Nieuws -> Informatief

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie
02-01-2022

* De minister-president, minister van Algemene Zaken: Mark Rutte

* De minister van Buitenlandse Zaken: Wopke Hoekstra (viceminister-president)

* De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:  Liesje Schreinemacher

* De minister van Justitie en Veiligheid: Dilan Yeṣilgöz

* De minister voor Rechtsbescherming: Franc Weerwind

* De staatssecretaris Asiel en Migratie: Eric van der Burg

* De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Hanke Bruins Slot

* De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge

* De staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Alexandra van Huffelen

* De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Robbert Dijkgraaf

* De minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs: Dennis Wiersma

* De staatssecretaris Cultuur en Media: Gunay Uslu

* De minister van Financiën: Sigrid Kaag (viceminister-president)

* De staatssecretaris Fiscaliteit: Marnix van Rij

* De staatssecretaris Toeslagen en Douane: Aukje de Vries

* De minister van Defensie: Kajsa Ollongren

* De staatssecretaris van Defensie: Christophe van der Maat

* De minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers

* De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: Vivianne Heijnen

* De minister van Economische Zaken: Micky Adriaansens

* De minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten

* De staatssecretaris Mijnbouw: Hans Vijlbrief

* De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Henk Staghouwer

* De minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal-Zeggelink

* De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Karien van Gennip

* De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: Carola Schouten (viceminister-president)

* De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers

* De minister voor Langdurige Zorg en Sport: Conny Helder

* De staatssecretaris Jeugd en Preventie: Maarten van Ooijen

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.