Bijgewerkt: 22 maart 2023

De inflatie in Nederland was 9,9 % in juni 2022

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
03-07-2022

De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in juni 9,9 %, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In mei was dat 10,2 %. Dit is een eerste raming op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers, inclusief de inflatie volgens de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI), worden op 7 juli 2022 gepubliceerd.

Bij de eerste raming  maakt het CBS ook de prijsontwikkeling van speciale aggregaten bekend. Vier speciale aggregaten vormen gezamenlijk de totale bestedingen van de HICP: industriële goederen exclusief energie, energie inclusief motorbrandstoffen, voedingsmiddelen, dranken en tabak, en diensten.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2022)

Jaarmutatie speciale aggregaten in mei en juni 2022 (HICP)


HICP en CPI. Sinds 1996 publiceert het CBS twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP=Harmonised Index of Consumer Prices). Om de inflatie tussen landen te kunnen vergelijken, berekenen de lidstaten van de Europese Unie (EU) een consumentenprijsindex volgens internationaal afgesproken definities en methoden. De Europese Centrale Bank gebruikt de HICP voor het monetaire beleid in de eurozone. Daarnaast maken de meeste landen nog een eigen, nationale prijsindex.

Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren. Dit is echter niet het enige verschil. In een publicatie worden deze verschillen verder toegelicht.

Een prijsindex (meervoud: "prijsindexcijfers" of "prijsindexcijfers") is een genormaliseerd gemiddelde (meestal een gewogen gemiddelde) van prijsverwanten voor een bepaalde klasse van goederen of diensten in een bepaalde regio, gedurende een bepaald tijdsinterval. Het is een statistiek die bedoeld is om te helpen vergelijken hoe deze prijsverwanten, als geheel genomen, verschillen tussen perioden of geografische locaties.

Prijsindexcijfers hebben verschillende gebruiksmogelijkheden. Bij bijzonder brede indexcijfers kan men zeggen dat de index het algemene prijspeil van de economie of de kosten van levensonderhoud meet. Smallere prijsindexcijfers kunnen producenten helpen bij het opstellen van bedrijfsplannen en het vaststellen van prijzen. Soms kunnen zij ook nuttig zijn als richtlijnen voor investeringen.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.