Bijgewerkt: 8 december 2023

De inflatie in Nederland was iets lager in oktober 2022

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
08-11-2022

Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 2022 14,3 % duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In september was de inflatie 14,5 %. De prijsontwikkeling van energie had een neerwaarts effect op de inflatie, voeding zorgde voor een verhogend effect.

Het CBS publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is exclusief de prijsontwikkeling van energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) en brandstof. In oktober waren consumentengoederen en –diensten exclusief energie en motorbrandstoffen 6,9 % duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In september was de prijsstijging op jaarbasis 6,5 %.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. Een inflatie van 14,3 % in oktober 2022 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 14,3 % hoger zijn dan in oktober 2021. De inflatie van 14,3 % in oktober komt dus niet bovenop de inflatie van 14,5 % in september.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2022)

Consumentenprijsindex (CPI) belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie in september en oktober 2022

Kleinere prijsstijging energie. De prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) had afgelopen maand een drukkend effect op de inflatie. Energie was in oktober 173 % duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september 2022 was energie 200 % duurder dan in september 2021.

Onderzoek naar energieprijzen vordert. Energie levert momenteel een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie. De prijsontwikkeling van energie wordt door het CBS gemeten op basis van nieuwe contracten. Veel huishoudens hebben echter momenteel een bestaand contract voor gas en elektriciteit. Het CBS onderzoekt nieuwe methoden voor het meten en berekenen van de energieprijzen in de CPI en HICP, hierin worden actuele ontwikkelingen van energieprijzen verfijnder in kaart gebracht. Inmiddels zijn de eerste, voorlopige berekeningen uitgevoerd en eind oktober zijn de voorlopige onderzoeksresultaten gepubliceerd. Het CBS maakt in het onderzoek gebruik van databestanden die aangeleverd zijn door energiemaatschappijen.

Het CBS zal de komende tijd bij de berichtgeving over inflatie regelmatig meer informatie geven over de voortgang en de uitkomsten van het onderzoek. De verwachting is dat het onderzoek in januari ver is gevorderd. Dan kan er ook meer duidelijkheid komen over de waarnemingsmethode van energieprijzen die gaat worden ingevoerd en over de datum waarop de nieuwe methode wordt geïmplementeerd. De reeds gepubliceerde cijfers worden bij het moment van de overstap naar een nieuwe methode niet aangepast.

Neerwaarts effect motorbrandstoffen. De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een drukkend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in oktober 7,5 % duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september was de prijsstijging op jaarbasis 11,4 %.

Voeding en kleding duurder. Prijzen van voedingsmiddelen namen verder toe in oktober. Voeding was 14,0 % duurder dan in oktober 2021. In september was de prijsstijging op jaarbasis 12,8 %. Deze stijging kwam met name door brood, granen en zuivel. Ook kleding had een verhogend effect op de inflatie. Kleding was in oktober 9,4 % duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september was dit 8,0 %.

Inflatie in de eurozone blijft stijgen. Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in oktober 16,8 % duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, in september was dat 17,1 %. De inflatie in de eurozone nam toe van 9,9 % in september naar 10,7 % in oktober.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.