Bijgewerkt: 16 juni 2024

De inflatie in de EU sneller daalt en de economie langzamer groeit

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
16-02-2024

De nieuwe prognose van de Europese Commissie voor de EU-economie wijst op lagere groeicijfers dan verwacht in 2023. De inflatie zal dit jaar ook de huidige neerwaartse trend versnellen. In 2024 wordt nu verwacht dat de groei in de EU 0,9% (was 1,3%) en in de eurozone 0,8% (was 1,2%) zal bereiken. In de tussentijd zou de inflatie in de EU moeten dalen van 6,3% in 2023 naar 3,0% in 2024, en vervolgens dalen naar 2,5% in 2025.

In 2023 werd de groei door een aantal factoren afgeremd, omdat huishoudens minder te besteden hadden en de rente hoog was. Dit jaar zal de economische activiteit in de EU echter naar verwachting weer geleidelijk versnellen. Naarmate de inflatie blijft dalen, zullen de reële lonen stijgen. In combinatie met een veerkrachtige arbeidsmarkt wordt daarom verwacht dat consumenten meer zullen uitgeven. Bovendien zou de handel met buitenlandse partners zich moeten normaliseren, na een zeer zwakke prestatie vorig jaar.

De inflatie daalde in 2023 sneller dan verwacht, grotendeels als gevolg van dalende energieprijzen. De energiesteunmaatregelen in de lidstaten zullen echter binnenkort eindigen. De huidige geopolitieke spanningen, met name in het Midden-Oosten, kunnen ook tot handelsverstoringen leiden. Deze twee elementen kunnen nog steeds bijdragen aan het verhogen van de prijzen. Maar over het geheel genomen zal de inflatie blijven afnemen, waardoor de stijgende voedselprijzen onder controle blijven. De Commissie publiceert gedurende een bepaald jaar vier economische prognoses, die gegevens over het bbp en de inflatie voor alle lidstaten, de EU en de eurozone omvatten.


Persconferentie door Paolo Gentiloni, Europees commissaris van Economie, over de economische wintervoorspellingen

Toegenomen onzekerheid te midden van geopolitieke spanningen. Deze voorspelling is omgeven door onzekerheid te midden van aanhoudende geopolitieke spanningen en het risico van een verdere verbreding van het conflict in het Midden-Oosten. De stijging van de verzendkosten als gevolg van de verstoringen van de handel in de Rode Zee zal naar verwachting slechts een marginale impact hebben op de inflatie. Verdere verstoringen zouden echter kunnen resulteren in nieuwe knelpunten in het aanbod, die de productie zouden kunnen verstikken en de prijzen zouden kunnen opdrijven.

Op nationaal niveau houden de risico's voor de basisprojecties voor groei en inflatie verband met de vraag of de consumptie, de loongroei en de winstmarges ondermaats of beter presteren dan de verwachtingen, en met de vraag hoe hoog de rente blijft en hoe lang. Klimaatrisico's en de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden blijven ook bedreigingen vormen.

De Economische Wintervoorspelling 2024 biedt een update van de Economische Herfstvoorspelling 2023, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkelingen van het bbp en de inflatie in alle EU-lidstaten. De Wintervoorspelling is gebaseerd op een reeks technische aannames met betrekking tot wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen met als afsluitdatum 29 januari 2024. Voor alle andere binnenkomende gegevens, inclusief aannames over overheidsbeleid, wordt in deze voorspelling rekening gehouden met informatie uit de voorgaande jaren tot en met 1 februari 2024.

De Europese Commissie publiceert elk jaar twee uitgebreide prognoses (lente en herfst) en twee tussentijdse prognoses (winter en zomer). De tussentijdse prognoses bestrijken het bbp en de inflatie op jaarbasis en kwartaalbasis voor het lopende en volgende jaar voor alle lidstaten, evenals aggregaten voor de EU en de eurozone. De volgende prognose van de Commissie zal de economische voorjaarsprognose 2024 zijn, die naar verwachting in mei zal worden gepubliceerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.