Bijgewerkt: 3 december 2022

De jaarwisseling van 2020-2021 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-12-2020

Burgemeester en de wethouders van de gemeente Amstelveen informeren de leden van de gemeenteraad over de jaarwisseling 2020-2021 in de stad:

'Geachte raad,

De jaarwisseling komt eraan. Naast de gebruikelijke uitdagingen die iedere jaarwisseling ons stelt, hebben we dit jaar te maken met uitzonderlijke omstandigheden. We zitten in een strenge lockdown die het samenkomen van groepen mensen verbiedt. Daarbij heeft het kabinet besloten tot een landelijk verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk en besloot uw raad op 16 december 2020 tot een verbod op carbid schieten. Ondanks deze maatregelen zijn overlast en het gebruik van (illegaal) vuurwerk in de periode voorafgaand aan en tijdens de jaarwisseling niet uit te sluiten. Wel hebben wij ons samen met onze veiligheidspartners, politie en brandweer, goed voorbereid. In deze brief informeer ik u over de wijze waarop.

Het doel is, net als andere jaren, om de jaarwisseling in Amstelveen veilig en verantwoord te laten verlopen. Naast onze veiligheidspartners is ook het jongerenwerk aangesloten. Dit jaar is er extra aandacht voor jongerenoverlast en het vuurwerkverbod. Voorafgaand aan de jaarwisseling ligt de nadruk op voorlichting, preventie en monitoring. Tijdens de jaarwisseling zelf op surveilleren en handhaving.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2019)

Het College B en W van Amstelveen op 5 mei 2019. Vlnr.: Rob Ellermeijer(VVD) wethouder, Bert Winthorst gemeentesecretaris, Frank Berkhout (D66) wethouder, Tjapko Poppens burgemeester, Herber Raat (VVD) wethouder, Floor Gordon (D66) wethouder en Marijn van Ballegooien (PvdA) wethouder


Voorafgaand aan de jaarwisseling. Monitoring: In de aanloop naar de jaarwisseling houden de veiligheidspartners de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om zich een beeld te kunnen vormen van het verloop van de jaarwisseling. Hierbij is het ophalen en delen van informatie cruciaal. Handhaving, politie en jongerenwerk hebben voorafgaand aan de jaarwisseling regelmatig briefings om activiteiten op elkaar af stemmen, waar mogelijk gezamenlijk (preventief) op te trekken en tijdig te kunnen acteren bij signalen van bijvoorbeeld illegale feesten en illegaal vuurwerk/carbid schieten.

Jongeren. Het jongerenwerk organiseerde in samenwerking met Stichting Future Face deze maand bijeenkomsten voor deze groepen om het vuurwerkverbod en de risico’s van (illegaal) vuurwerk te bespreken. Daarnaast betrekken zij jongeren actief bij diverse preventieactiviteiten. Jongerenwerk, Future Face, Handhaving en politie zijn de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling extra op straat om met jongeren in gesprek te gaan. Ook zijn de locaties in kaart gebracht, waar jongeren samenkomen (hotspots), zodat daar tijdens de jaarwisseling gericht gecontroleerd kan worden.

Voorlichting. De gemeente communiceert sinds begin december over het vuurwerkverbod via de gebruikelijke kanalen: de gemeentelijke website en de lokale media. Daarnaast zetten wij sinds half december op social media campagnes in over het vuurwerkverbod specifiek gericht op jongeren.

Afval. Net als andere jaren sluit de gemeente papiercontainers en afvalbakken voor de jaarwisseling en ruimt losliggend materiaal in de openbare ruimte op. Aannemers zijn benaderd om bouwlocaties veilig achter te laten.

Tijdens de jaarwisseling. Crisisorganisatie: Regionaal is er jaarlijks tijdens de jaarwisseling een speciale crisisorganisatie om snel te kunnen handelen bij incidenten. De inzet van politie en handhaving is maximaal gedurende de avond en nacht. Jongerenwerk wordt tot 18.00 uur op 31 december 2020 ingezet, maar gezien hun preventieve rol niet tijdens de jaarwisseling zelf. Voor handhaving en politie is een gezamenlijk handhavingskader opgesteld zodat zij eenduidig en adequaat kunnen optreden.

Ondanks de uitgebreide voorbereiding, de vele preventieve maatregelen, de geïntensiveerde samenwerking en de maximale inzet kunnen we nooit volledig voorkomen dat er op bepaalde plekken op bepaalde momenten overlast ontstaat. Bij handhaving tijdens de jaarwisseling staat veiligheid van onze inwoners en medewerkers voorop. Wij wensen een gezellige en veilige jaarwisseling toe. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, Bert Winthorst en de burgemeester, Tjapko Poppens'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.