Bijgewerkt: 15 juni 2024

De jihadistische dreiging in Europa is niet afgenomen week 47-2017

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Wikipedia
21-11-2017

De jihadistische dreiging tegen het Westen is zeker niet afgenomen, ook niet na de val van Raqqa. Zowel Al-Qaeda als ISIS heeft nog altijd de intentie en de capaciteit om in Europa aanslagen te plegen. Er moet nog steeds vanuit worden gegaan, dat er zich in Europa ISIS operatives bevinden die hier aanslagen voorbereiden. Hoewel er op dit moment geen concrete aanwijzingen voor zijn, kunnen zowel kleinschalige- als grootschalige jihadistische aanslagen ook in Nederland plaatsvinden. Dat blijkt uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.

Foto Amstelveen
(Foto Sander Heezen/NCTV - 2016)

Dick Schoof (1957) is de Nationaal CoördinatorTerrorismebestrijding en Veiligheid. Dat is hij sinds 1 maart 2013. 'Veiligheid' is de rode draad in zijn loopbaan. Zo was hij onder andere als directeur-generaal Politie belast met de vorming van de Nationale Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties


Hierdoor blijft het dreigingsniveau op 4 van de 5 staan: de kans op een aanslag in Nederland is reëel. De dreiging komt van terugkeerders, de komende periode zullen waarschijnlijk enkele uitreizigers proberen terug te komen. Ook gaat er dreiging uit van jihadisten die nooit zijn uitgereisd en hun lokale netwerken. Ze kunnen geïnspireerd, gestimuleerd, of aangestuurd worden om een aanslag te plegen. Daarbij spelen propaganda en online instructies een belangrijke rol.

Nederland. De afgelopen periode valt op, dat Nederland vaker op de radar verschijnt als potentieel doelwit van individuele ISIS-leden en sympathisanten. Verschillende Nederlandse, of Nederlandstalige jihadisten hebben in 2017 gedreigd met geweld tegen Nederland. Dit blijkt bijvoorbeeld uit oproepen om in Nederland aanslagen te plegen. In het algemeen geldt, dat alle landen die deelnemen aan de anti-ISIS-coalitie door jihadisten als gerechtvaardigd doelwit worden beschouwd.

Vrouwen. Sinds de zomer van juli 2017 roept ISIS in officiële propaganda vrouwelijke aanhangers op deel te nemen aan de fysieke strijd. Het feit dat ISIS nu een officiële oproep heeft geplaatst, kan mogelijk meer vrouwen doen besluiten ook geweld te gebruiken. Het is de verwachting, dat aanslagen waarbij vrouwen betrokken zijn op hun beurt meer vrouwen kunnen inspireren tot het plegen van aanslagen.

Daarnaast valt op, dat ISIS veel berichten heeft verspreid die mogelijk doelbewust onjuistheden bevatten. Het meest opvallende voorbeeld is het herhaaldelijk claimen van de schietpartij in Las Vegas. Mogelijk hoopt de organisatie daarmee angst te zaaien, de eigen achterban tot actie aan te zetten, of het vertrouwen in informatie van de overheid te ondermijnen. Lees verder: 'Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 46' november 2017 (pdf 10 pagina’s)

Politiek-salafisme. Verschillende politieke salafisten in Nederland staan onder financiële en juridische druk. Binnen salafistische kringen worden de juridische kwesties, waar hun voormannen mee kampen beschouwd als een bevestiging van hun opvatting, dat de buitenwereld ongelovig en vijandig is. Dit heeft mogelijk een radicaliserend effect op de eigen achterban. Er bestaan al langer zorgen over financiering van islamitische instellingen in Nederland uit landen, waar salafisme de staatsgodsdienst is.

Radicalisering en polarisatie. In Europa neemt de geweldsdreiging uit rechts-terroristische hoek toe. Er zijn geen aanwijzingen voor vergelijkbare geweldsdreiging in Nederland. Een actie van een enkeling blijft voorstelbaar, evenals sporadische confrontaties tussen links- en rechtsextremisten. Het gepolariseerde klimaat in Nederland kan een voedingsbodem vormen bij radicaliseringsprocessen en in incidentele gevallen leiden tot het verlagen van de geweldsdrempel. Dit geldt voor alle ideologische richtingen.

Foto Amstelveen
(Bron NCTV - 2017)

De jihadistische dreiging tegen het Westen is zeker niet afgenomen in november 2017, blijkt uit het 46ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)


Al-Qaeda? (Arabisch: القاعدة al-qā'idah, vertaling: 'De Basis' is een militante soennitische islamitische multinationale organisatie opgericht in 1988 door Osama bin Laden, Abdullah Azzam en verschillende andere Arabische vrijwilligers die tegen de Sovjet-invasie van Afghanistan in de jaren 1980 vochten. Al-Qaeda opereert als een netwerk van islamitische extremistische, salafistische jihadisten. Het is door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Europese Unie, de Verenigde Staten, Rusland, India en diverse andere landen als een terroristische groep aangemerkt.

ISIS? De Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIL, IPA: / aɪsəl /), (De Levant, Arabisch: بلاد الشام, Belad Al-Shaam, of het Morgenland is de historisch-geografische naam voor een deel van Zuidwest-Azië. Het beslaat het gedeelte direct ten oosten van de Middellandse Zee.) ook bekend als de Islamitische Staat van Irak en Syrië Islamitische Staat (IS) en door is een salafistische jihadistische militante groep en een niet-herkende protostaat die een fundamentalistische, Wahhabi-doctrine van de soennitische islam volgt. ISIL verwierf wereldwijd bekendheid in begin 2014, toen het de Iraakse regeringstroepen uit de belangrijkste steden in het West-Irak offensief verdreef, gevolgd door de gevangenneming van Mosul en het Sinjar bloedbad. Deze groep is door de Verenigde Naties en door veel individuele landen bestempeld als een terroristische organisatie.

Salafisme? Salafi jihadisme, of jihadistisch-Salafisme is een transnationale religieus-politieke ideologie gebaseerd op een geloof in 'fysiek' jihadisme en de Salafi-beweging van terugkeer naar wat aanhangers geloven als ware soennitische islam. De termen 'Salafistische jihadist' en 'jihadistisch-Salafisme' werden in 2002 door geleerde Gilles Kepel bedacht om 'een hybride islamistische ideologie' te beschrijven, ontwikkeld door internationale islamitische vrijwilligers in de Afghaanse anti-Sovjet jihad die geïsoleerd waren geraakt van hun nationale en sociale afkomst. Het concept werd door Martin Kramer omschreven als een academische term die 'onvermijdelijk[zal] leiden tot het jihadisme, of de jihadistische beweging in het volksgebruik'.

Soennitische islam. De naam komt van het woord Sunnah, dat verwijst naar het voorbeeldig gedrag van de islamitische profeet Muhammad. De verschillen tussen soennitische en sjiitische moslims vloeiden voort uit een meningsverschil over de keuze van de opvolger van Mohammed en kregen vervolgens een bredere politieke betekenis, evenals theologische en juridische dimensies.

Sjiitische moslims vormen, hoewel een minderheid in de moslimwereld, de meerderheid van de bevolking in Iran, Irak, Bahrein en Azerbeidzjan, alsook een pluraliteit in Koeweit, Jemen en Libanon. Naast geloven in het gezag van de Qur' an en de leringen van Mohammed.  Sjia betekent partij, of volgeling en is een afkorting van Shīʻatu ʻAlī (partij of volgelingen van Ali) en Ahli Soenna betekent volk van de traditie (van de profeet). De meningsverschillen lagen echter niet zozeer op het gebied van de orthopraxis, (juist gedrag, zowel ethisch als liturgisch, in tegenstelling tot geloof, of genade) als wel op politiek, ideologisch en spiritueel vlak. In principe kan een moslim in iedere moskee aan het gebed deelnemen en vrijwel alle groeperingen houden zich aan de basispunten van de geloofsleer en geloofspraktijk.

Over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Nederland werkt met een systeem van dreigingsniveaus die aangeven hoe groot de kans is op een terroristische aanslag. De NCTV publiceert hiertoe vier maal per jaar het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), een globale analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland. Het DTN is gebaseerd op informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de politie, open bronneninformatie, informatie van buitenlandse partners en analyses van ambassadepersoneel.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.