Bijgewerkt: 26 juni 2022

De komst van de Pathé bioscoop naar Amstelveen is steeds dichterbij

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-03-2019

De plannen voor een Pathé bioscoop in Amstelveen zijn gereed. Op 26 maart 2019 stemde het college van B en W in met de ontwerp Startnotitie Bioscoop Stadsplein. Hiermee is het document vrijgegeven voor participatie. De bioscoop krijgt zeven zalen en een ingang aan het Stadsplein. Het gebouw komt aan de achterzijde van de cultuurstrip naast het busstation. Volgens de woordvoerder van de gemeente Amstelveen Cinema Amstelveen van de schouwburg blijft bestaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herbert Raat (VVD) wethouder Stadshart Amstelveen


Herbert Raat (VVD) wethouder A9 en Stadshart: 'In Amstelveen wordt al jaren gesproken over de verlevendiging van het Stadsplein. Vooral ’s avonds is het vaak een dooie boel. Met de mogelijke komst van Pathé en een goede samenwerking met de cultuurinstellingen komt er weer leven in de brouwerij. Amstelveen kan nu laten weten wat ze van de plannen vinden. Zodat we de definitieve plannen met de gemeenteraad kunnen bespreken.' Aldus de wethouder.

De ontwerp startnotitie is verbonden aan de concept Gebiedsvisie Traverse A9 – Stadshart. Laatstgenoemde schetst een visie op het gebied rondom de overkapping van de A9 bij het Stadshart. Dit Traversegebied wordt de nieuwe entree van het Stadshart. Met de aansluiting van de A9 naar de Meander wordt de Schouwburggarage beter bereikbaar. Door de inrit naar de achterzijde te verplaatsen komt de huidige situatie waarbij auto’s een voetpad en fietspad moeten kruisen te vervallen. Daarmee kan de hele Thomas Cookstraat een voetgangersgebied worden. De komst van de Bomenbrug maakt het daarnaast mogelijk om een nieuwe looproute richting het Stadsplein te creëren. Ook worden gebieden ten noorden en zuiden van de A9 aangewezen als toekomstige ontwikkelgebieden.

De komst van de Pathé met een ingang aan het Stadsplein betekent nieuwe kansen voor de cultuurstrip. Hier zijn nu Poppodium P60, Schouwburg Amstelveen, de Muziekschool, Volksuniversiteit en Kunstuitleen gevestigd. Niet alleen komt er een extra ingang in het gebouw voor de Bioscoop, er zijn ook kansen om het gebouw een ander gezicht te geven. Met het wegvallen van de wegverbinding voor de cultuurstrip ontstaat er namelijk ruimte om de gevel naar voren uit te bouwen en van een nieuw ontwerp te voorzien.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2019)

Het ontwerp van de Pathé bioscoop in Stadshart Amstelveen van de kant van de Meander


Eerdere plannen voor een bioscoop boven de bibliotheek aan het Stadsplein sneuvelden, omdat de architect van het gebouw geen aanpassingen in het ontwerp toeliet. De komst van een bioscoop maakt onderdeel uit van een groter plan om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Wonen, winkelen, horeca, cultuur en werken moeten elkaar meer gaan versterken.

Informatiebijeenkomst. De gemeente organiseert op woensdag 10 april 2019 een informatiebijeenkomst. Iedereen is van 15:00 uur tot 20:00 uur welkom bij het Cobra Museum voor Moderne Kunst. Hier zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook een delegatie van Pathé is aanwezig om bezoekers te woord te staan. De ‘ontwerp Startnotitie bioscoop Stadsplein’ en de ‘concept Gebiedsvisie Traverse A9 – Stadshart’ liggen ter inzage vanaf aanstaande donderdag 28 maart tot en met 17 april 2019. Inzage kan door langs te komen op het raadhuis (Laan Nieuwer-Amstel 1), bij Amstelveen InZicht of online via www.amstelveen.nl/stadshart. Reageren kan tot en met 17 april 2019. De gemeenteraad bespreekt de Startnotitie, met hierin de binnengekomen reacties naar aanleiding van de participatie, op dinsdag 21 mei in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur en woensdag 12 juni 2019 in de Raad.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2019)

Doorsnee van het ontwerp van de Pathé bioscoop in Stadshart Amstelveen van het Stadsplein gezien


Pathé Nederland is een keten van (vaak grote) bioscopen in Nederland. Pathé Nederland (Pathé Theatres B.V.) had in 2017 een omzet van 209 miljoen euro. Het bedrijf is onderdeel van de Franse bioscoopgroep Les Cinémas Pathé Gaumont. Dit bedrijf heeft 101 bioscopen met 995 schermen verdeeld over Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Pathé heeft in Nederland 28 bioscopen.

Les Cinémas Pathé Gaumont (voorheen Les Cinémas Gaumont Pathé!) is de dochteronderneming van de groep Pathé, gespecialiseerd in filmexposities. Het bedrijf, opgericht in juni 2001 onder de naam EuroPalaces, exploiteert bioscopen onder de merken Pathé en Gaumont. Voorheen was Pathé voor 66% in handen van Pathé en 34% van Gaumont, de aandelen van Gaumont4 werden op 1 maart 2017 overgenomen door Pathé, waardoor Pathé de volledige controle over de bioscopen van de groep had.

Het bedrijf Cinémas Pathé Gaumont is aanwezig in Frankrijk, Zwitserland, Nederland en België. Het toonaangevende bioscoopcircuit in Frankrijk, Nederland en Zwitserland, de bioscopen van Pathé en Gaumont hadden in 2017 in totaal 66,2 miljoen bezoekers, op een totaal van 111 bioscopen en 1.091 schermen. In 2017 bedroegen de opbrengsten € 760 miljoen. In Frankrijk exploiteert het bedrijf in 2017 69 bioscopen met in totaal 773 filmzalen, 46,2 miljoen bezoekers en 1.800 medewerkers. De laatste twee jaar zijn gekenmerkt door de ontwikkeling en modernisering van het circuit.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.