Bijgewerkt: 7 februari 2023

De kosten van de Koningsdag in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-02-2014

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van vragen van de SP en berichtgeving in de media is het college van B en W van mening, dat het goed is om enige duidelijkheid te verschaffen over de kosten van Koningsdag die voor rekening komen van de gemeente.

Foto Amstelveen
(Foto RVD - 2013)

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (1967) en Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg (1971) komen de eerste Koningsdag vieren in Amstelveen op 26 april 2014


Zoals bekend is, vorig jaar in de Kadernota € 250.000 gereserveerd. Daarnaast is dit jaar € 150.000 uit de bedrijfsvoering beschikbaar gesteld. In totaal heeft de gemeente dus € 400.000 gereserveerd voor Koningsdag. De verwachting is dat Koningsdag circa 9 ton (€ 900.000) gaat kosten. Dit bedrag is gebaseerd op ervaringen van eerdere Koninginnedagen.

De provincie Noord-Holland en het bedrijfsleven zullen ook een financiële bijdrage leveren. De eerste Koningsdag is een unieke gelegenheid om Amstelveen - voor het oog van heel Nederland - in de kijker te plaatsen. Het wordt een feestelijke dag voor en door Amstelveners.

Half februari informeren we u uitgebreider over Koningsdag: de uitgangspunten voor het programma, de veiligheidsmaatregelen en de begroting op hoofdlijnen.

Burgemeester en wethouders van Amstelveen,

de secretaris, mr. R. Schurink de burgemeester, mr. G.J. de GraafAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.