Bijgewerkt: 28 september 2023

De kwaliteit van de jeugdzorg staat op het spel

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV / Gemeente Amstelveen
21-06-2013

De kwaliteit van jeugdzorg is in het geding, doordat gemeenten nog maar amper een idee hebben over, hoe zij de jeugdzorg willen organiseren. Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, Jeugdzorg Nederland en FBZ willen gauw helderheid over welke hulp gezinnen straks krijgen en wie die zorg gaat bieden.

Vanaf 2015 wordt jeugdzorg een taak van gemeenten. Jeugdzorg Nederland, FBZ en de vakbonden maken zich ernstige zorgen, want er is nog veel onduidelijkheid. Welke hulp krijgen kinderen en ouders nog? Kunnen de 30.000 medewerkers in de jeugdzorg aan het werk blijven en gezinnen de ondersteuning bieden die nodig is?

Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV: "We moeten voorkomen, dat hetzelfde gebeurt als bij de thuiszorg. Werknemers komen op straat te staan en de mensen die zorg nodig hebben, staan in de kou. Dat moeten we niet willen. Met de zorg voor kwetsbare jeugd mag je geen enkel risico nemen en dat lijkt nu toch te gebeuren."

Uit onderzoek blijkt, dat 6000 tot 9000 werknemers hun baan kwijtraken door het nieuwe jeugdzorgbeleid. De afgelopen jaren is juist veel geïnvesteerd in de professionalisering van de jeugdzorg. Hans Kamps, voorzitter Jeugdzorg Nederland: "Het is een enorm verlies als deze goed opgeleide mensen zomaar aan de kant worden gezet, terwijl de vraag naar hun kennis en zorg blijft bestaan. Nu kunnen we er nog iets aan doen, straks is het te laat."

Jeugdzorg Nederland, FBZ, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak vinden, dat gemeenten de jeugdzorg goed moeten organiseren. De hulpverleners (die nu het werk doen) moeten in de nieuwe situatie met dezelfde arbeidsvoorwaarden hun werk kunnen doen. Partijen in de jeugdzorg vragen de Tweede Kamer om deze voorwaarde in de nieuwe Jeugdwet te verankeren.

familie Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Toen was nog alles koek en ei


Amstelveen en Aalsmeer willen jeugdzorg verbeteren*

Proef met één aanspreekpunt per gezin. Het komt voor, dat jongeren of gezinnen meerdere problemen hebben, waar ze zelf niet uitkomen. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer willen hen hier zo goed mogelijk bij helpen.

Om ervoor te zorgen, dat dit voortvarend wordt aangepakt hebben hulpverleningsorganisaties binnen de gemeenten besloten hun krachten en kennis in 2013 te bundelen. Bij minimaal 20 gezinnen gaan zij kijken, of het introduceren van één aanspreekpunt/regisseur voor betere hulpverlening kan zorgen, waardoor problemen in een vroeger stadium worden opgelost.

Een vast team bestaande uit medewerkers van GGD, Vita Welzijn en Advies, Spirit, Altra, MEE en Amstelring gaan gezamenlijk bekijken welke hulp een gezin het beste kan gebruiken. Vervolgens stellen zij één verantwoordelijke aan die optreedt als aanspreekpunt.

Deze kijkt goed naar het gezin en zijn omgeving. Waar nodig, haken specialisten aan. Wethouder Rik Rolleman (PACT) van Aalsmeer: ‘Deze nieuwe aanpak zal voor alle betrokken organisaties een leerproces zijn, maar ik ben ervan overtuigd, dat gezinnen erbij gebaat zijn.

Zij krijgen zo één vertrouwd persoon over de vloer en kunnen ervan uit gaan, dat de overige organisatie op de hoogte zijn van hun situatie, doordat zij achter de schermen kennis delen en informatie uitwisselen. Hierbij wordt ook de directe omgeving van het gezin betrokken, zodat ze weer in hun eigen kracht komen.’

Jacqueline Koops (ChristenUnie) wethouder jeugdzorg in Amstelveen: ’Het belang van het gezin komt met deze werkwijze nog centraler te staan. Als de hulpverlening ergens vastloopt, kan dit snel gesignaleerd en opgepakt worden. Dit komt gezinnen echt ten goede.

Daarnaast zorgt het ervoor, dat de problemen zo in een vroeg stadium worden aangepakt, waardoor er in de toekomst minder gezinnen doorstromen naar de veel zwaardere en duurdere jeugdzorg. Ik heb goede verwachtingen van deze proef en zie het als voorbereiding op de transitie jeugdzorg, waarbij de jeugdzorg in zijn geheel onder verantwoordelijkheid van gemeenten komt’. ( *De tekst is afkomstig van het persbericht, dat de gemeente Amstelveen heeft gepubliceerd op 11 juni 2012)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.