Bijgewerkt: 25 juni 2022

De landelijke vaccinatiegraad is in 2019 toegenomen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/RIVM
30-06-2020

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen 12 besmettelijke ziekten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschrijft elk jaar hoeveel kinderen zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad) en de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst sinds vijf jaar licht toegenomen. Dat concludeert het RIVM in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer. De vaccinatiegraad van BMR (bof, mazelen en rode hond) en MenACWY (meningokokkenziekte) is gestegen met respectievelijk 0,7 procent (naar 93,6 procent) en 0,6 procent (naar 93,2 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De vaccinatiegraad van het HPV vaccin tegen baarmoederhalskanker steeg 7,5 procent.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/VWS - 2018)

Paul Blokhuis (ChristenUnie) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Naastenliefde.  Blokhuis: 'Vaccineren doe je niet alleen voor je eigen gezondheid maar ook voor de gezondheid van anderen. Het is een daad van naastenliefde. Na jaren van daling zagen we vorig jaar een stabilisatie van de vaccinatiegraad. Het is echt goed nieuws dat de vaccinatiegraad nu licht stijgt. Ik voel me hiermee gesterkt om volop door te zetten met de maatregelen die ik in 2018 heb ingezet om meer kinderen en jongeren te vaccineren via het Rijksvaccinatieprogramma.'

Vaccinatiealliantie. De Vaccinatiealliantie komt na de zomer weer bij elkaar. De deelnemers blijven zich ondertussen inzetten om het belang van vaccineren te benadrukken en er transparant over te communiceren, zeker ook in deze tijd van COVID-19. Binnen de denktank misinformatie wordt gewerkt aan een gerichte aanpak om het tegengaan van desinformatie te bevorderen, onder andere over de ontwikkeling van mogelijke COVID-19 vaccins. In dit kader heeft Facebook zijn aanpak omtrent medische desinformatie aangescherpt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft recent boetes uitgedeeld aan bedrijven die reclame maakten voor niet-geregistreerde homeopathische middelen die claimden te helpen tegen verschillende infectieziektes. Lareb ontwikkelt een kennisbank over bekende en vermeende bijwerkingen.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2020)

Vaccinatiegraad (%) per vaccinatie en geboortecohort; vastgesteld op leeftijd 2 jaar (zuigelingen), 5 jaar (kleuters), 10 jaar (schoolkinderen) en 14 jaar (adolescente meisjes). Betekenis afkortingen: D=difterie, K=kinkhoest, T=tetanus, P=poliomyelitis, Hib=Haemohilus influenzae type b ziekte, Hep B=hepatitis B, Pneu=pneumokokkenziekte, B=bof, M=mazelen, R=rodehond, MenC/ACWY=meningokokken C/ACWY-ziekte, HPV=humaan papillomavirus infectie. * volledig = alle Rijksvaccinatieprogramma-vaccinaties volgens schema ontvangen op 2-jarige leeftijd


Extra contactmomenten.  Alle 16- en 17-jarigen die nog geen BMR en DKTP vaccinatie hebben gehad en alle 16- en 17-jarige meisjes die nog geen HPV vaccinatie hebben gehad, zijn afgelopen jaar opgeroepen om die vaccinaties alsnog te halen. Voor de HPV inhaalmogelijkheid was de opkomst 20 procent. Voor BMR en DKTP ging het om 2 procent. Voor HPV wordt in het voorjaar van 2021 weer zo’n inhaalmoment gepland.

In 2019 kregen meer mensen baarmoederhalskanker, de bof, kinkhoest en mazelen dan in 2018. Minder mensen kregen meningokokkenziekte W. Sinds 2018 krijgen baby's van 14 maanden en jongeren een vaccinatie aangeboden waaraan meningokokken W is toegevoegd (ACWY-vaccinatie).

Eind 2019 is de vaccinatie tegen kinkhoest voor zwangere vrouwen opgenomen in het RVP. Per 1 januari 2020 is het vaccinatieschema aangepast: baby's worden nu gevaccineerd als ze 3, 5 en 11 maanden oud zijn, in plaats van bij 2, 3, 4 en 11 maanden. Als de moeder tijdens de zwangerschap niet tegen kinkhoest is gevaccineerd, krijgt het kind een extra vaccinatie op de leeftijd van 2 maanden. Deze extra vaccinatie wordt ook gegeven in bijzondere situaties, bijvoorbeeld aan kinderen die te vroeg worden geboren.

Verder heeft Paul Blokhuis de staatssecretaris van VWS in 2019, op advies van de Gezondheidsraad, besloten om de HPV-vaccinatie aan te gaan passen: deze zal ook aan jongens worden gegeven en op een jongere leeftijd (rond 9 jaar). Ook wordt het voor mensen die de vaccinatie nog niet hebben gehad, mogelijk om deze tot en met 26 jaar alsnog te halen. Deze veranderingen staan voor 2021 gepland. Lees het volledige rappoort: Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019 (pdf 54 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.