Bijgewerkt: 3 december 2022

De lockdown van 15 december 2020 was niet echt effectief

Nieuws -> Informatief

Bron: RIVM
05-01-2021

Overtuigende effecten van de lockdown van 15 december 2020 blijven vooralsnog uit. Het aantal mensen dat zich liet testen en het aantal mensen met een positieve testuitslag daalde weliswaar, maar het percentage positieve testen bleef deze week hoog – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het kan zijn dat mensen tijdens en na de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten testen, of dat de lockdown wel effect heeft en minder mensen klachten hebben. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was lager dan vorige week. Het aantal nieuwe IC intensive care  opnames iets hoger. In de afgelopen week van 30 december 2020 tot en met 5 januari 2021 zijn 56.440 personen gemeld met een positieve coronatestuitslag. Het aantal meldingen is een daling van 16,2% vergeleken met de week van 23 tot en met 29 december met 67.388 meldingen. Voor de tweede week op rij was het aantal mensen dat zich heeft laten testen lager dan de week daarvoor (-16%). Het aantal mensen dat zich afgelopen kalenderweek heeft laten testen was 368.126, een daling van ruim 70.500 testen ten opzichte van de week van 21 tot en met 27 december. Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag bleef hoog en steeg van 13,0% naar 13,7% in afgelopen week.

Het aantal meldingen per hoofd van de bevolking blijft in alle veiligheidsregio’s hoog. Veiligheidsregio Twente valt daarbij op, met zowel het hoogst aantal meldingen per 100.000 inwoners als het hoogste percentage positief in de afgelopen week (figuur 1). In de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Drenthe en Fryslân is het aantal meldingen per 100.000 inwoners stabiel vergeleken met de week ervoor. In de overige veiligheidsregio’s is sprake van een daling ten opzichte van een week eerder.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2021)

Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde positieve COVID-19 meldingen per veiligheidsregio van afgelopen week (30 december 2020-5 januari 2021)


Figuur 1: Links het aantal door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gemelde positieve COVID-19 meldingen per veiligheidsregio van afgelopen week (30 december-5 januari 2021). Rechts het percentage (%) positief van de GGD testraten per veiligheidsregio van afgelopen kalenderweek (28 december-3 januari 2021).

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal meldingen afgelopen week af ten opzichte van de week ervoor (figuur 2). De daling in het aantal meldingen per 100.000 is het grootst in de leeftijdsgroep 13-17 jaar. In deze leeftijdsgroep was ook de grootste daling in het aantal afgenomen testen.

Ziekenhuis- en IC intensive care opnames. In de week van 28 december 2020 tot en met 3 januari 2021 werden er 1.713 nieuwe mensen met COVID-19 opgenomen op de verpleegafdeling in het ziekenhuis. Een lichte afname van 179 (-9,5%) opnames vergeleken met de week daarvoor. Het aantal nieuwe patiënten dat zo ziek werd dat zij moesten worden overgeplaatst naar een IC was in de week van 28 december tot en met 3 januari, 336. Dat is zo’n 10% hoger dan de week ervoor toen er 304 nieuwe patiënten op de IC werden gemeld.

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen

Het reproductiegetal** op 18 december, dus net na de lockdown die op 15 december inging, is ten opzichte van een week daarvoor,  gedaald van 1,15 (ondergrens 1,12 en bovengrens 1,17) naar 0,91 (ondergrens 0,89 en bovengrens 0,92) gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met een positieve testuitslag. Een reproductiegetal van 0,91 betekent dat 100 mensen samen weer 91 andere mensen besmetten met het virus.

Het aantal besmettelijke personen*** in Nederland is licht gestegen. Op 24 december waren er ruim 172.000 SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 (coronavirus) besmettelijke personen in Nederland (ondergrens 127.000 en bovengrens 216.000). Dit is een stijging van 7.000 besmettelijke personen in vergelijking met de week ervoor. 

Britse Coronavariant in Nederland. Op een aantal plaatsen in Nederland is de Britse coronavariant aangetroffen. Deze variant lijkt besmettelijker te zijn, maar volgens de laatste informatie is het ziekteverloop niet anders dan de variant die het meest in Nederland gevonden wordt. GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Rotterdam, Erasmus MC Erasmus University Medical Center  en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doen onderzoek naar de Britse variant. De resultaten hiervan worden binnenkort verwacht. De bestaande maatregelen in Nederland zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) tegen te gaan, welke variant het ook is.  

Houd je aan de maatregelen! Het virus laat geen kans onbenut om zich te verspreiden. Om ervoor te zorgen dat de druk op de zorg afneemt, is en blijft het noodzakelijk om zoveel mogelijk thuis te blijven, thuis te blijven bij klachten die kunnen passen bij COVID-19 en je te laten testen. Om de verdere verspreiding van het virus af te remmen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Blijf zo veel mogelijk thuis en heb met zo min mogelijk mensen contact. Werk thuis. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Was vaak je handen, zeker als je ergens binnenkomt. ( **Schattingen van de R van langer dan 14 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als de R gebaseerd is op gegevens van minder dan 14 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van de R van 14 dagen geleden.. ***Schattingen van het aantal besmettelijken van langer dan 7 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als het aantal besmettelijken gebaseerd is op gegevens van minder dan 7 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van het aantal besmettelijken van 7 dagen geleden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.