Bijgewerkt: 4 maart 2024

De meeste lokale fracties tegen minder raadsleden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
29-02-2012

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil gemeenteraden met een kwart inkrimpen. Voor de Amstelveense raad zou dat betekenen, dat het aantal zetels afneemt van de huidige 37 naar waarschijnlijk 27. De meeste plaatselijke fracties zijn tegen.

Landelijk moet de maatregel een besparing opleveren van 72 miljoen euro. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) loopt er tegen te hoop. De enige partij in de Amstelveense raad die er voorstander van is, is de VVD. Fractieleider Kees Noomen spreekt van 'een goed idee'. „In een kleinere raad zal meer worden vergaderd op hoofdlijnen en minder over details. 37 raadsleden is best veel en ze willen allemaal hun zegje doen." Dat er mogelijk minder fracties overblijven, betreurt hij niet. „Ik ben voorstander van een kiesdrempel. In de praktijk komen toch alle geluiden wel aan bod, links, rechts, midden."

Dolf Veenboer (PvdA) kan zich nog wel vinden in een beperkte inkrimping. „In 2002 zijn bij de dualisering raadsleden en wethouders apart gezet. Daarvoor waren wethouders ook raadslid, maar sindsdien niet meer. Daardoor hebben we meer bestuurders gekregen, wat een onbedoeld effect was. Van mij mag dat wel worden aangepast.

We hebben nu 37 raadsleden plus vier wethouders. Dat zou dan 33 plus vier worden. Met 25 procent eraf wordt het werk zwaarder. Het gaat er in de democratie niet om efficiënt te vergaderen. Het gaat erom burgers duidelijk te maken, waarom je bepaalde beslissingen neemt."

raadzaal Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De goedkoopste oplossing is natuurlijk, een gemeenteraad zonder raadsleden.....


De overige raadsfracties zijn allemaal geheel tegen inkrimping van de raad. Rien Alink (D66) ziet er geen dringende reden voor. „Voor mijn gevoel is de huidige situatie deugdelijk." „Ik kan mij voorstellen, dat de overheid wil bezuinigen," vervolgt Alink, „maar dat moet niet het democratisch proces aantasten. Het is niet zo, dat de raad nu niet efficiënt opereert. Bezuinigen kan leiden tot minder fracties. We hebben nu juist een mooi kleurrijk geheel."

Voor Sander Mager (GroenLinks) is de positie van kleine fracties de belangrijkste overweging om tegen te zijn. „Die vertegenwoordigen een belangrijk deel van de samenleving. Als ze wegvallen, dan verdwijnen er gezichtspunten uit de raad. Verder komt het werk terecht op minder mensen. Sommigen kunnen het dan minder gemakkelijk combineren met werk, of studie en zo kan een drempel ontstaan."

Ook Joep van Erp (SP) vreest, dat minder partijen leidt tot een minder brede afspiegeling van de bevolking. „Als er bezuinigd moet worden, dan maar liever op de raadsvergoedingen. Ik hou er 1.000 euro per maand aan over. Dat vind ik voor een bijbaan rijkelijk veel."

Henk Fokkink (Ouderen Combinatie Amstelveen) beseft, dat zijn eenmansfractie het bij inkrimping moeilijk krijgt. „Dan moeten wij voor een zetel meer stemmen halen. Het zijn trouwens twee eenmansfracties, OCA en ChristenUnie, die het huidige college van B en W mogelijk maken." Hij vreest dat raden meer gedomineerd gaan worden door de landelijke partijen.

Bert de Pijper van de ChristenUnie, de andere eenmansfractie voelt niets voor bezuinigen op democratie. „Ik zie dit als discriminatie van de kleine partijen. Wij vertegenwoordigen als CU een oorspronkelijk geluid, dat je bij andere partijen niet hoort. Denk aan de zondagsrust en de koopzondagen."

Ben Jonker (CDA) vreest, dat raadsleden minder tijd krijgen voor contact met de burger. „Het aantal raadsvoorstellen wordt niet minder. Dus blijven er taken liggen. Eerder werd gesproken van het terugbrengen van het aantal Tweede Kamerleden van 150 naar 100 en van de Eerste Kamer van 75 naar 50. Dat blijkt kennelijk te moeilijk, maar laat de regering eerst zelf maar eens het voorbeeld geven."

Volgens Linda Roos (Burgerbelangen Amstelveen, BBA) hebben lokale partijen hebben het toch al moeilijk, omdat zij geen achtervang hebben in de vorm van stichtingen en bureaus die dingen voor raadsleden kunnen uitzoeken, wat landelijke partijen wel hebben. Wij moeten alles zelf doen. Met 25 procent eraf mogen ze er voor de overblijvende raadsleden wel een volledige baan van maken."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.