Bijgewerkt: 24 juni 2024

De meeste mbo-opleidingen worden een jaar korter

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
28-03-2012

Het overgrote deel van de mbo-opleidingen kan ingekort worden van vier naar drie jaar. Compacte én intensieve opleidingen zijn aantrekkelijker voor studenten en vormen daarmee een goed alternatief voor de ‘havo-route’.

Ze kunnen zo eerder aan de slag of vlot doorstromen naar het hbo, terwijl ze in vergelijking met de huidige vierjarige opleidingen hetzelfde leren. 47 van de ruim 600 beroepsopleidingen mogen onderwijsinstellingen straks desgewenst nog in vier jaar aanbieden.

Minister Van Bijsterveldt heeft vandaag een advies hiertoe van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, het samenwerkings- verband van middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven ) overgenomen en naar de Tweede Kamer gestuurd.

mbo  Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Mbo instellingen krijgen een invoeringsperiode om hun opleidingsprogramma's aan te passen. Vanaf 1 augustus 2014 moet alles ingevoerd zijn


‘Behoefte aan goed opgeleide vakmensen’

Minister Van Bijsterveldt: “Het verkorten en intensiveren van opleidingen is een belangrijke stap in het verbeteren en aantrekkelijker maken van ons middelbaar beroepsonderwijs. Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen nodig: van directiesecretaresses tot elektrotechnici en van opticiens tot bakkers.

Ik verwacht dat door opleidingen te verkorten en het onderwijs te intensiveren meer jongeren zullen kiezen voor een beroepsopleiding en deze ook zullen afronden om vervolgens goed beslagen de arbeidsmarkt te betreden of vlot door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs.”

Focus op vakmanschap

Van Bijsterveldt heeft vorig jaar een serie ambitieuze maatregelen aangekondigd die in onderlinge samenhang de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het mbo verder verbeteren. Deze voornemens zijn samengebracht in het actieplan Focus op Vakmanschap. Hierin werd onder meer aangekondigd dat opleidingen op mbo niveau 4 worden teruggebracht van vier naar drie jaar, op een enkele uitzondering na.

Uitzonderingen vooral in techniek

Van Bijsterveldt had de SBB advies gevraagd om te kunnen bepalen welke opleidingen wel en welke niet voor verkorting in aanmerking komen. Voor 47 kwalificaties bleek het nodig om de mogelijkheid te laten bestaan de opleidingsduur van vier jaar te handhaven. Het betreft merendeels technische opleidingen, zoals manager havenlogistiek, luchtvaartdienstverlener en allround operationeel technicus.

Liever intensiever

Tot eind jaren 1980 waren de meeste opleidingen in het mbo 3 jaar. Veel opleidingen zijn sindsdien opgerekt tot vier jaar, terwijl daar inhoudelijk niet altijd noodzaak toe was. Mbo studenten gaven de laatste jaren in verschillende onderzoeken aan liever een intensiever onderwijsprogramma te volgen met meer uitdaging. De verwachting is ook dat een intensiever en korter programma schooluitval in het mbo helpt terugdringen.

Vmbo – mbo

De Nederlands economie heeft grote behoefte aan werknemers met een vakopleiding. Korte en intensieve mbo opleidingen dragen er toe bij dat de route vmbo – mbo minstens zo aantrekkelijker wordt voor studenten als de route havo-hbo. Veel jongeren komen het best tot hun recht in het beroepsonderwijs, een leeromgeving waar onderwijs en praktijk gecombineerd worden.

Tegelijk kunnen jongeren die de ambitie en de capaciteit hebben doorstromen naar het hbo. Om deze jongeren te winnen voor het beroepsonderwijs wordt de vakmanschaproute vmbo – mbo – hbo door het verkorten en intensiveren van opleidingen verder competitief ten opzichte van het algemeen vormend onderwijs.

Invoering start met ingang van schooljaar 2013-2014

De Tweede Kamer behandelt later dit jaar het wetsvoorstel Doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs. Als de Tweede Kamer instemt met dit wetsvoorstel kan dit in werking treden met ingang van schooljaar 2013-2014.

Mbo instellingen krijgen een invoeringsperiode om hun opleidingsprogramma's aan te passen. Vanaf 1 augustus 2014 moet alles ingevoerd zijn. Verschillende onderwijsinstellingen hebben overigens zelf het initiatief al genomen om opleidingen te verkorten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.