Bijgewerkt: 21 juli 2024

De milieubelasting van de warmtepomp is hoger dan verwacht

Nieuws -> Technologie

Bron: Stichting Nationale Milieudatabase
21-02-2023

De milieubelasting van een warmtepomp is hoger dan aanvankelijk werd aangenomen. Die conclusie moest worden getrokken op basis van een actualisatie van de milieudata van warmtepompen. In samenwerking met FME en Techniek Nederland startte Stichting Nationale Milieudatabase (NMD ) diverse projecten om de kwaliteit van de milieudata van installaties te verbeteren.

De actualisatie toonde aan dat de berekening van de milieubelasting van de warmtepomp niet meer volledig was. Koudemiddel en elektronica waren nog niet in de milieudata verwerkt. Bovendien was de milieubelasting berekend met een type dat inmiddels niet meer representatief was voor de markt. De effecten van het rekenen met de geactualiseerde data werden duidelijk bij het opstellen van een nieuwe categorie-1 productkaart voor een warmtepomp. Als logisch gevolg van de verslechtering van de milieuscore van de categorie-1 warmtepomp heeft Stichting NMD de productkaart voor merk ongebonden warmtepompen (de categorie-3 productkaart) aangepast. Daarmee heeft de warmtepomp een hoger aandeel in het resultaat van de milieuprestatieberekening gekregen.

Jan-Willem Groot, directeur van Stichting NMD, erkent dat dit een nieuwe situatie oplevert. 'De eis aan de milieuprestatie in het Bouwbesluit voor woningen en kantoren is vastgesteld aan de hand van de data die in de NMD aanwezig waren. Voor de markt kunnen er problemen ontstaan als we de milieudata van warmtepompen zomaar aanpassen. Er zou een ongelijk speelveld ontstaan voor leveranciers die warmtepompen leveren met de nieuwe data ten opzichte van leveranciers die warmtepompen aanbieden op basis van de oude data. Bovendien kan het ertoe leiden dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om een warmtepomp (met geactualiseerde data) in bouwwerk te kunnen opnemen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zou ik het een probleem vinden als daardoor de warmtepomp niet meer wordt toegepast. Uiteindelijk leveren de warmtepompen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en aan de vermindering van de CO₂-uitstoot.'

Foto Amstelveen
(Bron NMD - 2023)

Jan-Willem Groot, directeur van de Stichting Nationale Milieudatabase

Stichting NMD heeft daarom in samenspraak met het Ministerie van BZK, FME en Techniek Nederland een ‘tijdelijke verrekenfactor’ ingevoerd die op warmtepompen met geactualiseerde productkaarten mag worden toegepast. De verrekenfactor is een bijzondere maatregel en verbonden aan diverse voorwaarden (zie hiervoor het NMD-nieuwsbericht Tijdelijke verrekenfactor voor installaties in de NMD).

Jan Willem Groot: 'Op basis van de geactualiseerde data is het voor de markt lastiger om een warmtepomp in een project toe te passen. Wij willen het probleem niet zomaar even bij de leveranciers van warmtepompen neerleggen. Dat zou niet terecht zijn. Daarom hebben wij besloten een tijdelijke verrekenfactor op te stellen die op de geactualiseerde productkaarten van warmtepompen mag worden toegepast. De verrekenfactor zorgt ervoor dat de berekende milieu-impact tussen de oude en de nieuwe situatie wordt genivelleerd. Het betekent dat milieuscore van de warmtepomp voor dit moment op een zelfde niveau ligt als voor de actualisatie. De verrekenfactor is vastgesteld in samenwerking met deskundigen op het gebied van milieuprestatie. LBP/Sight heeft ons geadviseerd en W/E-adviseurs heeft dit advies gereviewd. De actualisatie komt voort uit de verbeterslag van de datakwaliteit en daar kunnen en willen we niet omheen. Met de toepassing van de verrekenfactor blijft het mogelijk de warmtepomp in te zetten.'

Het tijdelijke karakter van de rekenfactor hangt samen met het onderzoek naar de effecten van de actualisaties. Jan-Willem Groot: 'Wij onderzoeken de effecten van de actualisaties in bredere zin en kijken daarbij ook naar de precedentwerking. De kans dat het ook bij de constructieve en andere bouwkundige elementen optreedt achten wij klein. Op 1 april 2023 is ons onderzoek gereed. Vervolgens wordt advies gevraagd aan de BMNL (Beleidcommissie Milieuprestatie Nederland)  en wordt een besluit genomen voor het vervolg.' Lees het volledige bericht hier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.