Bijgewerkt: 25 juni 2024

De monumenten van Amstelveen boekpresentatie

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb/Pim Smit
30-11-2017

Op maandagavond 27 november 2017 kwam een groot gezelschap bij elkaar in het Cultureel Centrum ANNA in de voormalige
St. Annakerk aan de Amsterdamseweg om de boekpresentatie mee te maken van het nieuwste boek van Pim Smit auteur en fotograaf en Bert van Dijck auteur 'De monumenten van Amstelveen'. De eerste spreker was de heer Pim Smit en hij vertelde over de reden van deze bijeenkomst en over de achtergronden bij het maken van dit prachtige en echt monumentale boek:


'Welkom in dit prachtige gemeente monument. Naar mijn mening een goed voorbeeld van een gebouw, waarbij de oorspronkelijk functie niet meer mogelijk bleek en met een nieuwe invulling is aangepast aan de wensen van de huidige tijd en zo het cultureel erfgoed toch voor de gemeente Amstelveen behouden kan blijven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Auteur en fotograaf Pim Smit kent de wereld van de monumentale panden goed, hij woont zelf in een monument


Ik zal in het kort uitleggen hoe de avond is ingedeeld. Eerst ga ik vertellen hoe het boek over de monumentale panden tot stand is gekomen, vervolgens gaat Bert van Dijck, degene die de meeste teksten voor het boek heeft geschreven, iets over de geschiedenis van Amstelveen vertellen en daarna krijgt wethouder Herbert Raat het eerste exemplaar overhandigd. Vervolgens is het mogelijk nog een drankje te drinken, ik heb begrepen tegen uiterst vriendelijke prijzen. Ook is het dan mogelijk het boek door te bladeren en eventueel aan te schaffen tegen een speciaal introductietarief.

Toen ik ongeveer 2 jaar geleden aan mijn buurtgenoten in Amsterdam vertelde dat ik een boek wilde maken over de monumenten van Amstelveen, kreeg ik vaak het antwoord: daar is toch alleen maar nieuwbouw! Na een fietstocht door de gemeente wist ik het zeker. Hier moet een boek over komen. In de gemeente zijn bijzondere bouwwerken van wereldberoemde architecten te bewonderen. Ontwerpen van onder andere Pierre Cuypers en Gerrit Rietveld. Er zijn schitterende heemparken en bijzondere objecten.

In het verleden zijn al veel prachtige boeken over het cultureel erfgoed van Amstelveen verschenen. Maar deze boeken gaan over de geschiedenis, over de heemparken of over een speciale wijk. Dit is het eerste boek over alle monumenten van Amstelveen. En wat dit boek bijzonder maakt is dat we bij ieder gebouw, park of object een bewoner of eigenaar benaderd hebben om iets over hun monument te laten vertellen. Want een gebouw kan nog zo mooi ontworpen zijn, of met bijzondere materialen zijn opgetrokken, als het niet bewoond of gebruikt wordt is het een lege doos, gedoemd te vervallen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Heel veel eigenaren van de Amstelveense monumenten en andere betrokkenen in de grote zaal van het Anna Cultureel Centrum


De eigenaren en bewoners moeten het erfgoed bewaken, onderhouden en doorgeven aan de volgende generatie. Zij zijn de cultuurbewakers. Naar mijn mening is dus een goed boek over monumentale gebouwen, ook een boek over de gebruikers van de panden. Gelukkig wilde mijn neef Bert van Dijck, die al bijna 30 jaar in Randwijck woont en vrijwel ieder weekend langs de Amstel fietst voor een rondje Ronde Hoep, graag aan dit ambitieuze project meewerken.

Na een bezoek aan het raadhuis waar we van Willemijn Paijmans (adviseur monumenten van de gemeente Amstelveen) monumentale informatie kregen en een adressenlijst met alle rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en één provinciaal monument overhandigd, konden we in mei 2016 aan de slag. Ongeveer 160 bewoners, eigenaren en gebruikers werden benaderd. De meesten waren enthousiast en wilden graag meewerken, maar niet iedereen. Sommige bewoners waren argwanend: moet ik een onbekend persoon uit Amsterdam met een camera zomaar mijn huis binnen laten? Op het verzoek om medewerking zei iemand: nee, want ik heb de subsidie van de gemeente nog niet binnen. Bent u van de gemeente, of van een bedrijf? Die vraag kregen we ook soms te horen. Maar verreweg de meesten wilden graag, soms na enige aarzeling, aan het boek meewerken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Willemijn Paijmans adviseur monumenten van de gemeente Amstelveen was uiteraard ook aanwezig en
zij heeft de schrijvers van het boek van veel informatie voorzien


We hoorden de mooiste verhalen en vaak kwam een schoenendoos van zolder, waar nog een verzameling oude foto's in bewaard werd. Daar mochten we een keus uit maken en publiceren. Eén bewoner was zo enthousiast, dat we na het gesprek van een uur zijn dikbillen moesten bewonderen. Ik wist niet wat hij daarmee bedoelde en zocht al de deur van de uitgang. We moesten mee naar buiten en hij liet trots zijn vleeskoeien zien. Hierdoor liep het gesprek een half uur uit en kwamen te laat op onze volgende afspraak. Die bewoner hield niet van te laat komen en wilde niet meer meewerken aan het boek. Gelukkig was een half jaar later de ergernis gezakt en werd het alsnog een prachtig interview. Eén van de gebouwen is zo bijzonder dat het wekelijks op tv te bewonderen is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert van Dijck auteur van het boek houdt een lange lezing over de monumenten in Amstelveen.
Hij is als politicoloog lange tijd verbonden geweest aan de gemeente Amsterdam


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De toeschouwers proberen het verhaal van de heer Van Dijck te volgen.
De meesten kennen vooral de geschiedenis van hun eigen monument


De buitenplaats Wester-Amstel dient als Groningse locatie in de tv-serie Hollands Hoop. Bij sommige panden, waarbij de eigenaren niet konden of wilden meewerken, waren leden van de Vereniging Historisch Amstelveen zo aardig om iets over de gebouwen of objecten te vertellen. Het is een enthousiaste club, waarbij iedere Amstelvener aangesloten zou moeten zijn. De Amstelveners zijn mondig, lezen de tekst goed na en komen met zinvolle opmerkingen over hun pand. Eén eigenaar wilde zelfs dat de schoorsteen op zijn dak voor de foto in het boek onzichtbaar werd gemaakt. Ik denk dat dit verzoek met de aanstaande Sinterklaasavond te maken heeft. Kortom een prachtige reis langs schitterende gebouwen, heemparken en objecten en interessante gesprekken met betrokken bewoners. Ik wil nu graag het woord geven aan Bert van Dijck.'

Daarna hield de heer Van Dijck een zeer uitgebreide lezing over het nieuwe boek van het schrijversduo. Daarna volgde de overhandiging van het eerste exemplaar aan wethouder Raat, die actief betrokken is op allerlei gebieden om het historisch besef van de Amstelveners te versterken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Wethouder Herbert Raat (midden) met de auteurs Bert van Dijck (l) en Pim Smit (r) na de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek 'De monumenten van Amstelveen'


Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed was ook aanwezig en hij heeft in het voorwoord van het boek geschreven: 'Amstelveen heeft een rijke en interessante geschiedenis, waaraan het culturele erfgoed om ons heen ons dagelijks herinnert. Dit zijn de historische gebouwen, maar bijvoorbeeld ook de aangelegde heemparken. De gemeente kent maar liefst 128 gemeentelijke monumenten, 28 rijksmonumenten en 1 provinciaal monument, die variëren van woonhuizen en kantoren tot parken en banpalen waarmee de bangrenzen worden gemarkeerd. Helaas zijn ze nog lang niet bij iedereen bekend. Veel te vaak hoor je nog: 'Amstelveen, heeft dat monumenten?'

Met dit prachtige boek wordt de bekendheid over wat Amstelveen op het gebied van monumenten te bieden heeft, vergroot. Ook de veelal trotse eigenaren en bewoners van de monumenten komen aan het woord. Cultureel erfgoed versterkt onze identiteit, geeft een gevoel van saamhorigheid en verhoogt de kwaliteit van onze leefomgeving. Amstelveen zou Amstelveen niet zijn zonder haar historische gebouwen, haar monumenten en haar culturele erfgoed. Ze geven de woonplaats een gezicht en eigen identiteit. Niet voor niets draagt de gemeente bij aan het behoud van haar erfgoed door middel van monumentensubsidies, promotie van de monumenten en de lancering van de Beeldbank, waarin ons historische fotoarchief voor iedereen in te zien is. Dit boek is daar een mooie aanvulling op. Zo kan iedereen, zowel de Amstelveners zelf als de bezoekers van en geïnteresseerden in Amstelveen, onze monumenten leren kennen en ervan genieten. Graag wil ik de schrijvers en alle betrokkenen danken voor de totstandkoming van dit 'monumentale' boek.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De omslag van het boek 'De monumenten van Amstelveen'


'De monumenten van Amstelveen' is een boek over de geschiedenis van Amstelveen en haar bijzondere gebouwen. Alle rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een provinciaal monument komen in dit unieke boek aan bod. Buitenplaatsen, heemparken, stations, banpalen, villa's, boerderijen, molens en kerken zijn in meer dan 500 foto's afgebeeld. Ruim 100 historische afbeeldingen maken de geschiedenis inzichtelijk. Bewoners, eigenaars en gebruikers vertellen hun verhaal over het cultureel erfgoed van Amstelveen. 320 pagina's, hardcover 22,5 x 28,5 cm verkoopprijs € 39,99 is het is te bestellen bij www.uitgeverijhuys.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.