Bijgewerkt: 19 april 2024

De nieuwe raadsleden legden hun eed af in de raadzaal van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb/Gemeente Amstelveen
31-03-2022

Op woensdagavond 30 maart 2022 hebben de nieuwe raadsleden hun eed en verklaring afgelegd in de raadzaal van de gemeente Amstelveen aan Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen onder grote publieke belangstelling. Daarna volgden de burgerleden die door de politieke fracties werden voorgedragen en legden zij ook de eed en verklaring af.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen en Debby de Heus raadsgriffier begeleiden de raadsvergadering op 30 maart 2022

Tussen 19.00 en 19.30 uur kwamen er veel mensen het raadhuis van Amstelveen binnengelopen, want familie en vrienden wilden de installatie van de nieuwe burger- en raadsleden niet missen. Gelukkig waren de coronamaatregelen opgeheven, maar omdat de raadzaal zo vol was, wilde de burgemeester wel de vier in-uitgangen vrij hebben en met open deuren. Nadat iedereen een plek had gevonden opende burgemeester Tjapko Poppens de vergadering en na de eerste agenda punten te hebben afgewerkt, hield hij een uitgebreide toespraak. Daarin vertelde hij onder meer over wat het deelnemen aan het bestuur als raadslid, maar ook als burgerraadslid zoal inhield. De jongere personen zullen nog wat  bijgeschoold worden en als er vragen zijn kan een ieder altijd bij de griffie terecht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Ferry van Groeningen lid van de fractie van BBA tijdens het afleggen van zijn eed

Na dit relaas legde hij uit wat de bedoeling was. Er moest een eed worden afgelegd maar eerst las hij voor waarvoor men de eed ging afleggen. Vervolgens kon men de eed afleggen met de woorden, ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’ of dat beloof ik. De burgemeester liet alle personen van de raad één voor één de gelofte zeggen waarna er een applaus volgde. Voor alle raadsleden stonden stevige emmers met bloemen, dus breken van vazen zou deze avond niet gebeuren, zie ‘afscheid van de raadsleden’ dd 30 maart 2022. Het volgende punt was dat elke fractievoorzitter iets mocht zeggen. Herbert Raat van de VVD begon hiermee gevolgd door Floor Gordon van D66, Ruud Kootker van BBA, Lennart de Looze van GL, Marijn van Ballegooijen van PvdA, Michel Becker van AVA, Jacqueline Höcker van Goed voor Amstelveen, Patrick Adriaans van SP, Arjen Siegmann van CDA, Emiel Sjaardema van 50PLUS, Yaron van Koningsveld van BVNL en Henk Stoffels van CU. Bijna iedereen vertelde over hun ervaringen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de matige opkomst. Zij vonden dat de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen erg laag was met 52,85% en dat de partijen goed moesten overleggen wat te doen bij de verkiezingen over vier jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

De leden van de nieuwe gemeenteraad van Amstelveen in de raadzaal met burgemeester Poppens op 30 maart 2022


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met de 15 net beëdigde burgerraadsleden

In de toekomst zullen de inwoners van Amstelveen beter betrokken moeten worden bij de politiek, met de hoop dat er in 2026 meer Amstelveners naar de stembureaus komen en stemmen. Men was eigenlijk wel verbaasd over de opkomst omdat er gedurende drie dagen gestemd kon worden en er best veel stembureaus bereikbaar waren. Dus de oorzaak van de slechte opkomst zal grondig worden onderzocht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Na afloop van de vergadering mochten de aanwezigen de gebakjes met het opschrift 'Gefeliciteerd' nuttigen

Na al deze woorden begon de volgende rond waarin de burgerleden die door de politieke fracties waren voorgedragen de eed en  verklaring moesten afleggen. Hiervoor gingen zij allemaal in het midden van de raadszaal staan en na een applaus volgde gelijk een fotoshoot.


Een korte impressie van de avondDe lange versie van de avond - anderhalf uur

Burgemeester Poppens beëindigde na nog wat toevoegingen de vergadering en toen was het tijd voor een foto van alle nieuw aangestelde raadsleden. Het hele gebeuren duurde ongeveer anderhalf uur, waarna er plaats was om elkaar te feliciteren en werd de bijeenkomst afgesloten met een hapje en een drankje. Komende maandag 4 april 2022 vanaf 20 uur in de raadzaal zullen VVD en D66 hun terugkoppeling van de verkennende gesprekken van de formatie bekendmaken aan de burgemeester onder leiding van VVD wethouder Herbert Raat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.