Bijgewerkt: 3 december 2022

De nieuwe verdeling van de sociale huurwoningen in Noord-Holland

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen
21-01-2020

De sociale huurmarkt in de gemeenten in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland staat onder druk. De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand een sociale huurwoning heeft, is 11 jaar. Eind 2018 waren er ongeveer 90.000 mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. Er waren dat jaar ongeveer 9.000 huizen beschikbaar. Er is tegelijkertijd nog nooit zoveel gebouwd als in de laatste jaren, maar er komen ook meer mensen die in de regio willen wonen.

15 gemeenten en 14 corporaties in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland bereiden samen een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen voor. Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning meer kans om een woning te vinden. Na een uitgebreid participatietraject en overleg met alle partijen ligt er nu een voorstel op hoofdlijnen. Uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden zijn geconsulteerd. De raden besluiten eind 2020 definitief over het voorstel.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2020)

Laurens Ivens (SP) wethouder Wonen van de gemeente Amsterdam


Resultaat samenwerking. Laurens Ivens (SP) wethouder Wonen van Amsterdam (voorzitter van het bestuurlijk overleg woonruimteverdeling van de regio) is tevreden met dit resultaat: 'Het is mooi dat we met 29 partijen tot dit voorstel voor de verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen. En dat ook inwoners konden meebeslissen over de groepen mensen die een extra steun in de rug zouden moeten krijgen. Woningen zijn schaars en zo zorgen we er voor dat de sociale huurwoningen terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben.'

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen uit Amstelveen vult aan: 'Het nieuwe systeem biedt een goed evenwicht. Er is ruimte voor reguliere woningzoekenden, maar mensen, waarbij de nood hoog is kunnen we eerder aan een woning helpen. Denk bijvoorbeeld aan een inwonende ouder met een kind of een ouder met een kind die na een relatiebreuk een woning zoekt. Daarnaast worden mensen die actief zoeken beloond en krijgen Amstelveense jongeren een betere kans op een woning.'

In het huidige systeem van woonruimteverdeling is inschrijfduur het uitgangspunt. Degene die het langste ingeschreven staat is als eerste aan de beurt. Daarmee doen we geen recht aan woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning en nog geen of weinig inschrijfduur hebben. In het nieuwe voorstel wordt daarom naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Het systeem van toewijzing bij urgentie blijft bestaan. Ook blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende omstandigheden of urgentie hebben.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen van de gemeente Amstelveen


Feiten en cijfers: Begin 2019 stonden 400.000+ personen ingeschreven bij Woningnetregio Amsterdam. Meer dan 90.000 personen daarvan zoeken actief. 34% van het aanbod gaat naar urgent woningzoekenden. De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken is in de regio Amsterdam circa 11 jaar. Gemeentes in de regio: Stadsregio Noord (Zaanstreek-Waterland): Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad. Stadsregio Amsterdam: Amsterdam Stadsregio Zuid (Amstelland Meerlanden): Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn. Corporaties in de regio (PWNR): De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, Habion en WOV.

Nieuwe volgorde: wachten, zoeken en spoed. Het nieuwe systeem werkt met verschillende soorten punten: wachtpunten (inschrijfduur), zoekpunten (de mate waarin iemand actief zoekt naar een woning) en spoedpunten. Spoedpunten worden toegekend bij drie omstandigheden: gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Met deze wacht-, zoek- en spoedpunten bouwen woningzoekenden een totaal aantal punten op. Daarmee wordt hun plaats op de ranglijst bepaald.

Foto Amstelveen
(Bron Voor wie is de sociale huurwoning - 2020)

15 gemeenten en 14 woningcorporaties werken samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen in Noord-Holland


Alle 15 gemeenten en 14 corporaties werken sinds 2018 samen aan deze nieuwe toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. In 2019 zijn inwoners uitgebreid betrokken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten voor jongeren en overige huurders. 23.000 mensen hebben de enquête ingevuld. Bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden: gescheiden met kinderen, inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren, zijn 1 op 1 overgenomen.

Verdere uitwerking. Na bespreking van het voorstel op hoofdlijnen in de 15 raden wordt het voorstel verder uitgewerkt en eventueel aangepast op basis van de reacties. Daarna wordt het aangeboden aan de colleges van B en W’s. Aan de colleges wordt verzocht het voorstel vrij te geven voor inspraak. Dat is het moment dat bewoners in alle gemeenten formeel kunnen laten weten wat zij vinden van dit voorstel. Als daarna alle gemeenteraden instemmen kunnen de nieuwe toewijzingsregels naar verwachting in de eerste helft van 2021 van kracht worden. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.voorwieisdesocialehuurwoning.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.