Bijgewerkt: 21 juli 2024

De ogen openen voor de natuur

Nieuws -> Natuur

Bron: Amstelveens Weekblad
21-01-2010

Dit jaar bestaat het IVN Amstelveen (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) 25 jaar. Het jubileum wordt aangegrepen om meer op de voorgrond te treden en te laten zien, dat er in Amstelveen op natuurgebied heel wat te beleven is. Woensdag 27 januari 2010 beginnen de activiteiten met een feestelijke bijeenkomst in het Congrescentrum.

Het IVN was al in de jaren zestig actief in Amsterdam. „Het begon met mensen die, als zij anderen iets zagen doen wat schadelijk was voor de natuur, daar iets van zeiden," zegt Bas ten Asbroek, voorzitter van het IVN Amstelveen. „Maar dat 'foei' zeggen werkte averechts, vandaar, dat de aanpak al snel veranderde.

Het IVN ging mensen uitnodigen: kom eens mee kijken in de natuur, zodat mensen erbij betrokken raken en de natuur gaan waarderen."In 1984 werd een aanzet gegeven voor de oprichting van een afdeling in Amstelveen en deze ging in 1985 echt van start. „In die 25 jaar verzorgde het IVN duizend rondleidingen," zegt Jeanine Brederoo, die voor het IVN tentoonstellingen verzorgt. „Daarnaast hebben we 85 cursussen, 40 exposities, 35 lezingen en 30 thema-activiteiten gehouden."

Het IVN Amstelveen telt zo'n 120 leden en daarnaast donateurs. Van de leden wordt verwacht, dat zij op de een of andere manier actief worden. De organisatie richt zich zuiver op educatie. Zij bezit geen natuurgebieden, zoals Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, en het is ook geen actiegroep als Milieudefensie of Greenpeace, legt Ten Asbroek uit: „Voor Amstelveen kun je dat zo zien: de gemeente zorgt voor parken als het Jac. P Thijssepark en wij vertellen wat er te zien is."

Toch blijft het niet bij vertellen alleen. Zo verzorgt de vogelwerkgroep van het IVN nestgelegenheid voor gier- en oeverzwaluwen. Gierzwaluwen komen alleen uit de lucht om te nestelen, liefst in gaten en kieren van daken. „Woningen worden echter steeds beter Vogelwerkgroep. „De vogels keren ieder jaar terug naar hetzelfde nest, maar als dat er ineens niet meer is, dan blijven ze op hartverscheurende manier toch naar hun oude nest zoeken."

„Met speciale dakpannen en neststenen bieden we de gierzwaluwen nieuwe nestgelegenheid. We hebben goede contacten met de Woongroep Holland, die bereid is die dakpannen en neststenen bij haar woningen aan te brengen. Daar zijn we heel blij mee. Er zijn ook nesten bij koopwoningen. Dat ligt iets moeilijker, omdat bewoners bang zijn dat het vies is. Maar daar heb je bij gierzwaluwen juist helemaal geen last van."

In heel Amstelveen zijn er nu zo'n tweehonderd nestelplaatsen voor gierzwaluwen. Voor oeverzwaluwen kwam er mede dankzij het IVN een nestwal nabij de brandweerkazerne. Het IVN werkt ook samen met beschermers van weidevogels in de Bovenkerkerpolder. De spil van de IVN-activiteiten zijn de cursussen voor natuurgidsen. Die vinden om de pakweg vijfjaar plaats en duren anderhalf jaar.

Deelnemers verzorgen na afronding onder meer de maandelijkse IVN-rondleidingen in bijvoorbeeld het Thijssepark of langs De Poel. „Vaak zijn de gidsen de spil voor het opzetten van nieuwe werkgroepen en verder spelen zij een rol bij het houden van cursussen over de natuur en lezingen," zegt Ten Asbroek. „De natuurgidsencursus wordt trouwens ook gevolgd door vakmensen als boswachters."

Het IVN houdt voor iedereen cursussen over onderwerpen als insecten, paddenstoelen, bomen, (korst) mossen, vogels, grassen en meer. „We betrekken daar alle zintuigen bij," zegt Ten Asbroek. „Niet alleen kijken. Bij de grassencursus bijvoorbeeld laten we de deelnemers bepaalde grassen in hun handen fijnwrijven en ruiken."

De cursussen openen voor deelnemers de ogen voor de natuur. „We krijgen reacties als: eindelijk weet ik wat voor vogel dat is die elk jaar bij nuj in de tuin komt," zegt Els Poel, die de insectencursus verzorgt. „Maar ook: je kunt na zo'n cursus geen tien meter meer fietsen of je ziet iets dat de moeite waard is."

Woensdag 27 januari 2010 houdt het IVN Amstelveen een feestelijke jubileumbijeenkomst in het Congrescentrum, Sandbergplein 24, aanvang 19.30 uur. Met presentaties van fotograaf/publicist Steven Ruiter over vogels en Grasduinen-huisfotograaf, Jan Mejjvogel, over paddenstoelen. Iedereen is welkom, lid of geen lid. Toegang is gratis. Later dit jaar volgen meer activiteiten. Info: www.ivn-amstelveen.nl.

René de LeeuwAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.