Bijgewerkt: 3 december 2022

De oorlogsbunker in Amstelveen wordt gerenoveerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-01-2021

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de ontwikkelingen in verband met de restauratie van de oorlogsbunker aan de Wolfert van Borsselenweg 117a:

'Geachte raad,

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de gewenste educatieve functie van de monumentale bunker aan de Wolfert van Borsselenweg. Op 20 oktober 2020 hebben wij u een brief gestuurd met als onderwerp 'educatieve functie van de bunker' (kenmerk Z20-068935). Hierin bent u geïnformeerd over het overleg met deskundigen en lokale partijen dat op 27 oktober zou plaatsvinden. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Het verslag hiervan is bijgevoegd.

Inmiddels staat ook de restauratie van de bunker op de planning. De omgevingsvergunning hiervoor is onherroepelijk verleend en de werkzaamheden worden binnenkort aanbesteedt. De planning is om de restauratie in april 2021 gereed te hebben. De direct omwonenden zullen schriftelijk worden geïnformeerd over de geplande werkzaamheden en de tijdelijke verwijdering van het groen rond de bunker. Dit groen zal na afronding van de restauratiewerkzaamheden worden teruggeplaatst, zodat de bunker grotendeels weer aan het zicht onttrokken wordt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

De ingang van de 'Paulusbunker' in maart 2005, toen nog in gebruik als Sociëteit de Bunker voor jongeren in beheer van de Stichting Cardanus


In het eerste kwartaal van 2021 zullen wij ons buigen over een passende educatieve functie voor de bunker, en deze nader uitwerken tot een concreet plan. Daarvoor zijn tijdens het overleg met deskundigen van 27 oktober een aantal aanknopingspunten gevonden. Het team van deskundigen bestaat uit vertegenwoordigers van Amstelveen Oranje, Vereniging Historisch Amstelveen, stichting Museum zonder Muren, Verzetsmuseum Amsterdam en CIDI.

De voorkeur bestaat om het verhaal dat verteld wordt in de bunker te koppelen aan de belevingswereld van kinderen. Dit kan goed door middel van egodocumenten. Dit zijn persoonlijke getuigenissen opgesteld tijdens de Tweede Wereldoorlog (bijvoorbeeld fragmenten uit dagboeken, interviews (o.a. van Tini Visser) en foto's uit ons historisch fotoarchief). Er zijn tijdens het overleg verschillende voorbeelden gegeven van bestaande educatieve invullingen. Voorbeelden zijn een informatiecentrum, een experience zoals de Blitz Experience in het Imperial War Museum in Londen of een educatieve installatie waarin bijvoorbeeld vier dilemma's worden belicht, zoals stichting ANNO eerder heeft gedaan onder de titel de Bunker.

De Amstelveense bunker is opgenomen in de route die onderdeel is van het lespakket Historisch Besef. Bijvoorbeeld door middel van een 'sleutelkluisje' kan de bunker tijdelijk toegankelijk gemaakt worden voor kleine groepen kinderen. Het gebouw- de kleine sjoel- aan Randwijcklaan 13 zal zich overwegend richten op volwassenen door middel van lezingen, bijeenkomsten en mogelijk een tentoonstelling.

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.