Bijgewerkt: 25 juni 2024

De overheid blijft de komende jaren actief adresfraude bestrijden

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
19-04-2016

De overheid blijft de komende jaren actief adres(gerelateerde)fraude bestrijden. Dat gebeurde bij wijze van proef al sinds 2015 in het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Dankzij deze proef werden ruim 12.000 adressen bezocht en in bijna 5.000 gevallen werd een foutief opgegeven adres geconstateerd. Al deze gevallen tezamen bespaart de schatkist naar schatting maximaal 14 miljoen euro aan onterecht verstrekte uitkeringen, toeslagen of oninbare boetes en belastingen. Deze aanpak wordt in ieder geval de komende 8 jaar voortgezet en uitgebreid naar meer gemeenten. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Ronald Plasterk (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


De aanpak van fraude is niet alleen goed voor de schatkist. "Actief tegengaan van adresfraude geeft ook een duidelijk signaal, dat de overheid dat niet accepteert”, aldus minister Plasterk. “Zo zagen we voorheen veel jonge studenten die zich als uitwonend inschrijven om meer studiefinanciering te ontvangen, terwijl ze gewoon thuis wonen. Dit is een van de eerste zelfstandige daden van een jongvolwassen persoon is en die is dan meteen frauduleus. En nu zie je vaker, dat vaders  zich kort na de geboorte van hun kind uitschrijven bij de partner, zodat deze partner allerlei alleenstaande ouder kortingen krijgt. We moeten laten zien, dat dit niet kan en ook niet loont."  Daarnaast is ook sprake van andere maatschappelijke effecten, zoals de preventieve werking die hiervan uitgaat, minder problemen als gevolg van overbewoning en onderverhuur, maar ook het aanpakken van criminele activiteiten en ondermijning van de samenleving, of juist onderkenning van schrijnende gevallen, waar hulpverlening nodig is.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is ontwikkeld door BZK samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën, hun uitvoeringsorganisaties en meer dan 160 gemeenten. Naast het opsporen van adresfraude wordt zo ook de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) bevorderd. Hierin staan gegevens van alle inwoners van Nederland, zoals het adres. De adresgegevens in de BRP kloppen nu voor 97%. De overige 3% bestaat daarmee niet allemaal uit fraudeurs, maar ook uit mensen die aan het verhuizen zijn.

Gemeenten leggen de huisbezoeken af op basis van signalen over bijvoorbeeld overbewoning, of brieven die retour afzender verstuurd worden. Deze signalen komen van verschillende afnemers van de BRP, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Belastingdienst en de Nationale Politie. Door het combineren van deze signalen en verspreiden naar gemeenten wordt de trefkans van adresonderzoek hoger en hoeven gemeenten minder bewoners onnodig te benaderen en stijgt het rendement van het onderzoek. Na een huisbezoek worden daar, waar nodig adresgegevens bijgewerkt en krijgen de relevante uitvoeringinstanties bericht en worden zo in staat gesteld de eigen regelingen te controleren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.