Bijgewerkt: 29 november 2022

De pensioenbranche informeert de betrokkenen onrealistisch

Nieuws -> Informatief

Bron: Independer
22-07-2017

Pensioeninstanties wekken onterecht de indruk, dat de AOW-gerechtigde leeftijd voor bijna iedereen vastligt op 67 jaar en drie maanden. Deze onjuiste beeldvorming kan grote gevolgen hebben voor de consument- meldt Independer. De AOW-leeftijd ligt namelijk niet vast, maar is bij wet gekoppeld aan de – snel stijgende – levensverwachting. Dus veel mensen die plannen te stoppen met werken op hun 67ste hebben dan nog geen recht op AOW. Dat betekent, dat ze in de tussenliggende periode vaak tienduizenden euro’s minder te besteden hebben dan het nu voorgespiegelde bedrag in pensioenberekeningen. Independer vindt de onrealistische berekeningen van de pensioeninstanties kwalijk voor de consument en roept de branche op om haar werkwijze te verbeteren. Pensioenadviezen moeten overeenkomen met een reële, financiële toekomstverwachting voor de klant.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt op basis van trendonderzoek, dat we gemiddeld steeds ouder worden. Hierdoor blijft de voorspelde AOW-leeftijd blijft oplopen. 'Alleen als een grote ramp, zoals de Spaanse griep, ons land treft, kan de gemiddelde leeftijdsverwachting misschien op dit niveau blijven', zegt Ruud Martens, algemeen directeur van Independer. Toch neemt een groot deel van de pensioenbranche de CBS-prognoses niet mee bij het informeren van de consument. Zelfs de website mijnpensioenoverzicht.nl (een initiatief van de Sociale Verzekeringsbank, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars) neemt de prognoses niet standaard mee in haar belangrijkste rekenoverzichten. Deze site is een van de voornaamste informatiebronnen voor de pensioenbranche.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2017)

Veel mensen die plannen hebben om te stoppen met werken op hun 67ste, hebben dan nog geen recht op AOW


Veel partijen werken met de momenteel gedefinieerde AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. 'Met alle financiële gevolgen voor de consument van dien', zegt Martens. 'Als je spaart voor je pensioen om op je 67ste te kunnen stoppen met werken, is het een flinke klap als je nog drie, vier of zelfs vijf jaar moet wachten op je AOW-uitkering. Zo’n lange periode kunnen de meeste mensen financieel niet overbruggen, ook niet als een eventueel aanvullend pensioen al wel wordt uitgekeerd. Zo ontvangt iemand die deze zomer 30 wordt zijn eerste AOW-uitkering waarschijnlijk pas als hij 72 jaar is. Het CBS houdt zelfs rekening met de mogelijkheid, dat dit nog een aantal jaren later wordt.'

Independer ziet, dat vooral 40ers zich momenteel verdiepen in hun pensioen. Iemand die nu 49 jaar is krijgt volgens de CBS-prognoses pas AOW op het moment, dat hij 69 jaar en drie maanden oud is. Voor iemand die deze zomer 40 wordt, is dat zelfs pas bij 70 jaar en 9 maanden. Martens: 'Mensen die ervan uitgaan te stoppen op hun 67ste moeten dus nog jaren wachten op een volledige oudedagsvoorziening. Een alleenstaande heeft tijdens die periode een dikke duizend euro per maand minder te besteden dan wat hem nu vaak wordt voorgespiegeld. Een totaalbedrag van 30 tot 40 duizend euro is geen uitzondering. Voor een echtpaar kan het zomaar een halve ton, of meer schelen. Wij vinden het belangrijk, dat mensen zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van hun situatie. Zo krijgen ze de tijd om na te denken over alternatieven, of om hun wensen bij te stellen.'

Independer maakt zich zorgen over de manier, waarop mensen worden geïnformeerd over hun oudedagsvoorziening. Omdat aanpassingen in de branche vaak lang op zich laten wachten, wil Independer direct duidelijkheid bieden aan de consument. Daarom kun je op de website van Independer checken wat je verwachte AOW-leeftijd is en kun je ook berekenen of je kunt stoppen met werken, wanneer jij dat wilt.

De AOW is het basispensioen, dat de overheid verstrekt aan iedereen die in de 50 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond, of gewerkt. Daarnaast hebben veel mensen een aanvullend pensioen, meestal vanuit de werkgever. De hoogte en het ingangsmoment daarvan variëren. (Independer.nl N.V. (handelend onder de naam Independer) is een Nederlandse vergelijkingssite voor financiële producten, gezondheidsinstellingen en energie. Het bedrijf werd in 1999 opgericht en is gevestigd in Hilversum met het doel de financiële wereld transparanter en eerlijker te maken.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.