Bijgewerkt: 3 december 2021

De pensioencommunicatie moet beter

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
02-02-2018

Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans, dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarom moeten pensioenfondsen en verzekeraars vanaf volgend jaar niet alleen het verwachte pensioen laten zien, maar ook hoeveel je krijgt als het mee- of tegenvalt. Dat staat in een brief (pdf 6 pagina’s) over pensioencommunicatie die minister Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nu krijg je nog één bedrag te zien bij ‘te bereiken pensioen’ als je inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat worden straks drie bedragen, op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/SZW - 2017)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


De afgelopen jaren is de communicatie van pensioenuitvoerders naar hun deelnemers verbeterd. Dit heeft veel te maken met de invoering van de Wet pensioencommunicatie, die met algemene stemmen is aangenomen in uw Kamer en op 20 mei 2015 is gepubliceerd in het Staatsblad. Op grond van de wet moet de informatie die pensioenuitvoerders hun deelnemers geven aansluiten op de behoeften van die deelnemers en correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Zodat de deelnemer weet hoeveel pensioen hij, of zij kan verwachten. Daarbij is het belangrijk, dat de deelnemer kan nagaan, of dat voldoende is, zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening en daarnaar kan handelen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2018)

De navigatiemetafoor maakt inzichtelijk wat een deelnemer tot nu toe heeft opgebouwd (in dit voorbeeld 950 euro), wat zijn verwachte eindresultaat is als hij tot zijn pensioen dezelfde baan met hetzelfde salaris houdt (in dit voorbeeld 1920 euro) en wat hij kan verwachten als het economisch mee- of tegenzit (in dit voorbeeld 1980 respectievelijk 1590 euro)Tegelijkertijd zijn deelnemers de afgelopen jaren teleurgesteld geraakt over het – vaak onverwacht - uitblijven van compensatie voor prijsstijgingen. Veel mensen meenden, dat hun pensioenaanspraken volledig zeker waren. Nu dat niet zo blijkt te zijn, leidt dat tot onzekerheid over pensioen. Sommigen menen zelfs, dat zij helemaal nergens meer op kunnen rekenen. Dat is misschien wel begrijpelijk, maar ook onnodig. Immers, ook al kan niet met absolute zekerheid worden gezegd op welk pensioen deelnemers zullen uitkomen, er kan wel degelijk een goede indicatie worden gegeven van het pensioen dat zij ongeveer kunnen verwachten. In die scenario’s is rekening gehouden met economische ontwikkelingen. Zo krijg je een beter inzicht in je mogelijke pensioenbedrag per maand. Dat draagt volgens minister Koolmees bij aan een beter en realistischer beeld van je te verwachten pensioen en de risico’s die daarmee samenhangen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS