Bijgewerkt: 13 augustus 2022

De positieve coronatesten zijn met 51% gestegen naar 366.120

Nieuws -> Informatief

Bron: RIVM/LCPS
27-01-2022

Afgelopen week (3-2022) is het aantal meldingen van positieve coronatesten in vergelijking met de week ervoor met 51% gestegen naar 366.120 in Nederland. Sinds 18 januari 2022 zijn naar schatting 60.000 positieve coronatesten nog niet gemeld bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu door de grote toestroom van meldingen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst.*

Op basis van de meldingen bekend bij het RIVM was in de afgelopen week de grootste stijging van het aantal meldingen per 100.000 inwoners bij kinderen en jongeren in de basisschool- (+161%) en middelbare schoolleeftijd (+112%). Ook bij dertigers (+42%) en veertigers (+42%) steeg het aantal positieve coronatesten duidelijk. Bij de leeftijdsgroep 18-24 jaar daalde het aantal positieve coronatesten (-13%).

De verschillen bij de andere leeftijdsgroepen waren relatief klein. Het aantal mensen dat zich bij de GGD liet testen nam toe met 37% in de afgelopen kalenderweek, vergeleken met de week ervoor. Na een periode van daling nam het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week weer toe. In de afgelopen week werden 855** nieuwe opnames in het ziekenhuis gemeld, een stijging van +15% in vergelijking met de week ervoor. Daarmee lijkt de omslag van daling naar stijging te zijn ingezet. Op de IC intensive care werden 65 nieuwe patiënten op de IC opgenomen, dat is een daling van 34% in vergelijking met de week ervoor. Het reproductiegetal dat gebaseerd wordt op het aantal bij het RIVM gemelde* positieve coronatesten, ligt nog steeds ruim boven de 1. 

Foto Amstelveen
(Bron LCPS - 2022)

Nieuwe COVID-opnames kliniek: 18 minder dan op 25 januari 2022. De afgelopen 24 uur zijn 133 nieuwe COVID-patiënten opgenomen op de kliniek. Dit zijn 18 patiënten minder dan gisteren en is hoger dan het weekgemiddelde. Het weekgemiddelde is 125. Dit is gestegen met 23 opnames ten opzichte van het vorige weekgemiddelde. Het weekgemiddelde geeft het gemiddeld aantal COVID-patiënten aan dat de afgelopen 7 dagen nieuw is opgenomen in de kliniek


De opgenomen COVID-patiënten op 26 januari 2022 waren 1.154, dat zijn er 9 minder dan op 25 januari. Daarvan liggen er 249 op de IC, 3 minder dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 905 in de kliniek, 6 minder dan een dag eerder – meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er waren 148 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 10 minder dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 15 opgenomen op de IC, 8 meer dan gisteren en 133 in de kliniek, 18 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gedaald voor de IC en gestegen voor de kliniek.

De totale bezetting op de IC is met 10 afgenomen naar 792 patiënten. Op de IC liggen nu 249 COVID-patiënten, 3 minder dan gisteren. Op de IC liggen 543 non-COVID-patiënten, 7 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gedaald. De totale bezetting in de kliniek is met 245 toegenomen naar 13.787 bedden. In de kliniek liggen nu 905 COVID-patiënten, 6 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week stabiel gebleven.

Ontwikkelingen en verwachtingen LCPS. De COVID-instroom en de COVID-bezetting zijn de afgelopen week op de IC gedaald. In de kliniek zien we dat de instroom de afgelopen week gelijk is gebleven en qua bezetting zien we een omslagpunt: er is sinds afgelopen weekend sprake van een stijging in de bezetting. Zoals verwacht zien we in de laatste week van januari de impact van omikron op de bezetting in de kliniek, we monitoren of deze ontwikkeling zich doorzet de komende weken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.