Bijgewerkt: 2 maart 2024

De provincie Noord-Holland wil geen datacenter in Uithoorn

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
02-05-2023

De provincie Noord-Holland heeft een bezwaar ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor verbouw en uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw in De Kwakel ten behoeve van een datacenter.

De gemeente Uithoorn heeft in januari 2023 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een datacenter in De Kwakel. De provincie Noord-Holland heeft een bezwaar ingediend, omdat de komst van het datacenter in strijd is met het provinciaal beleid en de regelgeving voor datacenters en glastuinbouw. Bovendien is de provincie en niet de gemeente bevoegd gezag in verband met milieuwetgeving.

Datacenterstrategie. Het beoogde datacenter valt binnen het beleid dat is opgesteld voor datacenters in Noord-Holland. In dat beleid is onder andere vastgelegd dat alleen op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon nog nieuwe datacenters kunnen worden gevestigd of uitbreidingen van datacenters kunnen plaatsvinden.

De provincie heeft gekozen voor deze clustering omdat datacenters impact hebben op het landschap en een grote behoefte aan elektriciteit.Door nieuwe datacenters alleen in deze 3 gemeenten toe te staan kan er gericht geïnvesteerd worden in een verzwaring van de energie-infrastructuur zodat er ook stroom beschikbaar komt voor bijvoorbeeld woningbouw of scholen. Daarnaast is een datacenter binnen een glastuinbouwconcentratiegebied ongewenst, omdat deze activiteit geen ruimtelijk relevante relatie heeft met de glastuinbouw.

Een datacenter is een gebouw, een speciale ruimte binnen een gebouw of een groep gebouwen, waarin computersystemen en bijbehorende componenten, zoals telecommunicatie- en opslagsystemen staan.

Aangezien IT-activiteiten cruciaal zijn voor de bedrijfscontinuïteit, omvat het over het algemeen redundante of back-upcomponenten en infrastructuur voor stroomvoorziening, datacommunicatieverbindingen, omgevingscontroles (bijvoorbeeld airconditioning, brandbestrijding) en verschillende beveiligingsapparatuur. Een groot datacenter is een operatie op industriële schaal die net zoveel elektriciteit verbruikt als een kleine stad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.