Bijgewerkt: 7 december 2023

De rechtsbescherming van huurders wordt aangetast

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
09-10-2014

De Woonbond is fel tegen de plannen van ministers Blok en Opstelten voor het verruimen van de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Woonbonddirecteur Ronald Paping ziet in de plannen de zoveelste aanval op de huurder. ’Na de gigantische huurverhogingen en de verhuurdersheffing, waardoor er geen huurwoningen meer worden gebouwd, worden nu de rechten van de huurder afgepakt. Het loopt de spuigaten uit’. Vandaag begon de openbare consultatie van het wetsvoorstel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Huurflat in Amstelveen


De rechtsbescherming van huurders wordt aangetast en groepen huurders komen hierdoor in een onzekere en afhankelijke positie terecht. Verhuurders krijgen de ruimte om huurcontracten voor maximaal twee jaar aan te bieden. Jongeren dreigen door de plannen al helemaal niet meer in aanmerking te komen voor een regulier huurcontract. ‘Blok en Opstelten sturen aan op een generatie huurders die noodgedwongen van tijdelijke woning naar tijdelijke woning verhuizen,’ aldus Paping. ‘Terwijl ze op de arbeidsmarkt de flexibilisering juist weer inperken, omdat het grote problemen oplevert, gaan we nu de huurders met deze ellende opzadelen’.

Tijdelijke huurcontracten tasten de huurbescherming aan. De Woonbond vindt huurbescherming een belangrijk recht, omdat het huurders de zekerheid geeft, dat zij niet zomaar hun huis uitgezet kunnen worden. Tijdelijke huur veroorzaakt veel onzekerheid en stress bij bewoners en levert bovendien extra kosten op door verhuizing. Ondertussen komen er geen woningen bij. Uitbreiding van tijdelijke verhuur gaat dus altijd ten koste van de vaste huurcontracten.

De Woonbond maakt zich grote zorgen over deze tendens van flexibilisering. Paping: ‘De rechten van huurders worden klakkeloos opgeofferd, terwijl het tekort aan betaalbare huurwoningen helemaal niet wordt opgelost. Dit is geen oplossing voor lange wachtlijsten, maar een herverdeling van het probleem van schaarste op de huurmarkt’. De Woonbond roept de Kamer op om de doorgeslagen flexibilisering aan te pakken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.